Dileğim kabrinde rahatça uyu
Cumhuriyet hala yaşıyor paşam
Yılmadan yolundan yürür sağ duyu
Bütün engelleri aşıyor paşam

Aynı fikirlerle aynı yönlerde
Gerilerde değil daim önlerde
Yirmi dokuz ekim diğer günlerde
Dünya gıpta edip şaşıyor paşam

Vatan senin bize bir emanetin
Yüz yaşına geldi cumhuriyetin
En büyük bayramı o gün milletin
Anıt kabir dolup taşıyor paşam

Uçaklar gösteri ta gök yüzünde
Sevinç göz yaşı var halkın gözünde
Sevenlerin yaşıyorsun özünde
Al bayrak elinde koşuyor paşam

Güçlü devletlere boyun eğmedi
Bayrağıma namert eli değmedi
Zalim olanları asla övmedi
Milletin gururla şişiyor paşam

Genci ihtiyarı verdik el ele
Bayram ediyorlar hep güle güle
Âşık İdris derki gel de gör hele
İzinden yürüyen coşuyor paşam