Cemil Meriç ile Baş Başa Cağaloğlu Yayınevi raflarında yedinci baskısı ile raflarda..
“Bir çağın vicdanı olmak isterdim, bir çağın, daha doğrusu bir ülkenin. İdrakimize vurulan zincirleri kırmak, yalanları
yok etmek, Türk insanını ayıran bütün duvarları yıkmak isterdim. Muhteşem bir maziyi, daha muhteşem bir istikbale
bağlayacak köprü. Sanat düşüncenin, düşünce mukaddeslerin mukaddesi.
Hakikat ve sevgi.
Cemil MERİÇ
 “Elli senedir kapı kapı dolaşmaktayım. Bütün Anadolu sathındaki dolaşılan kapılar herhalde binleri çoktan geçti.
Birçok profesör, çeşitli generaller, gazeteciler ve politikacılar yüzleri geçer. Bunların içinde CEMİL MERİÇ gibi mert,
sözünün eri, içi dışı bir, gerçekten ilmin ışığında parlayanları az gördüm. İlk tanışıp elini öptüğüm 1975 yazındaki
Merhum Meriç, vefatlarından az önceki ziyaretlerimde de aynı insandı. Aslında sevgili vatanımız böyle ilim sahiplerine
ne kadar muhtaçtır. On seneden fazla kendilerini ziyaretlerim olmuştu, Göztepe’deki devlethânesinde haftanın
Perşembe günlerini bizim için ayırmıştı. Elinizdeki mütevazı çalışma CEMİL MERİÇ deryasından damlalardır.
 Necmeddin ŞAHİNER