Tamahkâr olma dünyaya 
Bu devranda geçer ozan 
Atın ölür sende yaya 
Kalırsın ha naçar ozan

Merhamet kalmamış sende 
Çok yaralar açtın bende 
Eğlenmez can bu bedende 
Derin yere uçar ozan 

Kırıp incitme kimseyi
Övünme başkanım deyi 
Kabadayı çadır beyi 
Bu diyardan göçer ozan

İdrisim dünyaya bir bak
Hak emriyle düşer yaprak 
Çiğnediğin kara toprak 
Sana kucak açar ozan