Kamil olan yaşa bakmaz 
Başa bakıp karar verir
Cahil ile etme sohbet
Muhabbete zarar verir

Oturup kalkmayı bilen 
Kin ile kibri silen 
Çıkmazlara çare bulan
Yaraları sarar verir

Ele değişmez dostunu
Yırttırmaz kurda postunu
Örter derdinin üstünü
El uzatır yarar verir

Âşık İdris kâmil kimdir
Ben bilirim diyen hamdır
Kendini büyüten kemdir
Benliğini kırar verir