Elimi kolumu bağladın kader 
Tutacağım amma dalım kalmadı 
Bunca yıl sırtımda dert ile keder 
Atacağım amma halım kalmadı 

Gönlüme danıştım dedi ki sabır
Mutlaka yolculuk mekandır kabir
Söyle felek nedir sende ki kibir 
Tüteceğim amma yelim kalmadı

Kimlerin dostusun onu da bilmem 
Çalsan da kapımı seninle gelmem 
Kuruttun deryamı çaylara dalmam 
Katacağım amma selim kalmadı 

Derman diye yılanlara sarıldım 
Kendin bilmez gafillere darıldım 
Gam yükünü çeke çeke yoruldum 
Satacağım amma kolum kalmadı

Bak yıkıldı şu gönlümün kalesi 
Sam yeli soldurdu açmaz lalesi 
Hep ağlattın sen başımın belası 
Öteceğim amma gülüm kalmadı

Dolanırsın düşman gibi ardımdan  
Tozar oldum vatanımdan yurdumdan 
Âşık İdris ölüm kolay derdimden 
Yatacağım amma salım kalmadı