Giden gitmiş dönen yoktur yerinden 
Yoksa o âlemde hayat boş mudur?
Bir ah sesi duydum gayet derinden
Yer altında boran tipi kışmıdır

Kimler atlı idi kimisi yaya
Bazısı hükmetti güneşe aya
Söyleyin ne oldu koca dünyaya 
Rüyamıdır hayalmidir düş müdür

Nice yiğitleri alıp götürmüş
Yüreğine demir bir ok batırmış 
Kucaklayıp şu toprağa yatırmış 
Kara toprak senin kisi iş midir?

Havalar soğuktur kışlar zor olur
Bu çukurlar derin olur dar olur
Kara toprak ebediyen yar olur 
Yoksa yatak yorgan orda yaş mıdır?

Derdi varım der ki acep bu ne hal 
Çeneler kitlenmiş diller olmuş lal 
Şu dünyada kazandığın bunca mal 
Bir avuç toprakla iki taşmıdır