Nasıl kurban olmam böyle güzele
Bir selvi misali boyu güzelin
Edebi endamı sohbeti hoştur
Bir huri misali  huyu güzelin

Omuzdan aşağı dökmüş saçları
Bak hilali andırıyor kaşları
Daha henüz yirmisinde yaşları
Belliki asildir soyu güzelin

Görünce cemalin o anda şaştım
Sevda çemberinin ağına düştüm
Oturdum elinden bir dolu içtim
Şerbetmi balmıydı suyu güzelin

Aşık idris ismin düşürmez dilden
Kaderde ayrılık ne gelir elden
Aslı huri Diyarbakır ilinden 
Acep neresiydi köyü güzelin