Nerde dertli Kerem hani cevheri
Dönmediler yıllar geçti geçeli
Gitti Dadaloğlu gelmedi geri
Ecel şerbetini içti içeli

Bir zamanlar şakıyordu bülbüller
Şimdi yasta mor menekşe sümbüller
Yürek titretmiyor sazımda teller
Veysel o kapıyı açtı açalı

Gözü gönlü tok ne cömert kaldı
Güven duyulacak ne bir fert kaldı
Ne bir yiğit kaldı ne bir mert kaldı
Köroğlu dünyadan göçtü göçeli

Bahar geldi ama gülü görmedik
Yeşili maviyi alı görmedik
Çiçeği görmedik balı görmedik
Arılar kovandan uçtu uçalı

Pir sultan derlerdi bir yanık yürek
Onun da adını zikretmek gerek 
Düşmedi elinden kazmayla kürek
Ferhat’ta Şirini seçti seçeli

Sazıyla sözüyle bir büyük Arif 
Ne kadar methetsem edilmez tarif
Gülmedi dünyada Mahsuni Şerif
Beladan gadadan kaçtı kaçalı

Âşık İdris derki benim niyetim
Erenler iledir samimiyetim
Sazlar öksüz kaldı türküler yetim
Ecel has bahçeyi biçti biçeli