Anneler yüreğin yaktı dağladı
Her tarafı duman olan Filistin
Hainler silahı gece yağladı
Sana yanar insan olan Filistin

Her taraf seyirci bağrın yaralı
Arap ülkeleri olmaz oralı
Bu zalim İsrail çiğner kuralı
Saldırıyla olmuş talan Filistin

Çok kanlı iki bin sekiz senesi
Kan deryası müminlerin sinesi
Misket bombasıyla yanar hanesi
Acıyla saçını yolan Filistin

Feryatlar yükseldi umutlar boşa
Viraneye döndü bir baştan başa
İki yılda zalim getirdi tuşa
Tomurcuk gülleri solan Filistin

Kimisi kardeş der durmaz dövünür
Kimisi yaralı bağrı gögünür
Yahudiler buna nasıl sevinir
Ciğerleri kanla dolan Filistin

Kimde arayacak bilmem dermanı
Katiller kin kusar almış fermanı
Vakti geldi birleşmenin zamanı
Ölüsü meydanda kalan Filistin

Şehit olanların yatar cennette
Sağ kalanın başı her gün cinette
Zahmeri ayında kış kıyamette
Başın dertten derde salan Filistin

Yaktı yıktı talan etti her yanı
Evsiz barksız koydu bunca insanı
Kurşunlara dizdi sabi sübyanı
Çaresiz dertleri bulan Filistin

Gece gündüz üzülüpte kalırım
O hale bakıpta beter olurum
Gücüm yetse derde çare bulurum
Avrupa’nın sözü yalan Filistin

Felaket çok kolay söylerken dile
Ama hakikatte çekilmez çile
Perezin kalbinde bitmiyor hile
Yoktur dertlerini bilen Filistin

Yas bağladı memleketin her yeri
Ana baba günü ölüm mahşeri
Kudurmuş köpekler yıllardan beri
Olmadı yaşını silen Filistin

Bak zalim kaderin sana fendine
Kendi yurdun mezar oldu kendine 
Ölü bin yüz sakat ulaştı bine 
Ne zaman bitecek çilen Filistin

Âşık İdris duyar titrer azalar
Bu acıyı destanlara yazalar
Put peresin mezarını kazalar
Sinene yapıştı yılan Filistin