1
Yetmedi mi yaptığınız katliam
Kan dökmeye doymadın mı eşkıya
Söz verdin ya kalleş sözün tutmadın
Her seferde caymadın mı eşkıya
2
Yok sende din iman ar namus hayâ
Gününü gün ettin hep soya soya
Sabi sübyanları sürdün ortaya
Hain emel yaymadın mı eşkıya
3
Yeter artık askerime saldırma
Şerefli ol bize bayrak kaldırma
Kur’an da ayet var sakın öldürme
Okumadın duymadın mı eşkıya
4
Şeytan gibi şaşırmışsın yolunu
Düşman ettin sen sağını solunu
Hem medeni hem ilahi kanunu
Yok, yerine koymadın mı eşkıya
5
Bozgunculuk yaptın millet üstünde
Kanlı gözyaşları dolu testinde
Parmağın Suriye taa Filistin’de
Bebeklere kıymadın mı eşkiya
6
Geceleri karakollar baskını
Dünya baktı hep tiksini tiksini
Göze aldın gebermenin riskini
Yanlış yola kaymadın mı eşkıya
7
Suç işler kendini salarsın afa
İmralı da yatar eşek boş kafa
İnsanlığın kısbetini kaç defa
Üzerinden soymadın mı eşkıya
8
Her gönül bir makam vatansa ana
Günlük şehit gelir hepsi yan yana
Kalleşler siperde çıkmaz meydana
Namert donu giymedin mi eşkıya
9
Ejderhasın yedi tanedir başın 
Arasını bozdun iki gardaşın
Destek olur yabancılar yoldaşın
Sen onlara uymadın mı eşkıya
10
Koca Türkiye’ye kafa tutarsın
İt kağnının gölgesinde yatarsın
Askere polise kurşun atarsın
Sen İdris’i saymadın mı eşkıya