Gül içinde dikenimiz
Eksik olmaz başımızdan 
Sarım saklı kokanımız
Eksik olmaz başımızdan

Fitne fesat dolananlar
Kemik görse yalananlar
Güya zengin dilenenler
Eksik olmaz başımızdan

Yorgun düşmüş yayanımız
Soğan ekmek doyanımız
Ölü bile soyanımız
Eksik olmaz başımızdan

Göle düşüp sal arayan
Tutunacak dal arayan
Çıkacak bir yol arayan
Eksik olmaz başımızdan

İdris’imi kızdıranlar
Yarasını azdıranlar
Böyle destan yazdıranlar
Eksik olmaz başımızdan