Kudurdu pekaka saldırdı kurtlar 
Ağlarız ne hazin haldir yarabbi 
Çöktü üstümüze kara bulutlar
Sen rahmet eyle de kaldır yarabbi 

Şehitler geliyor kudurmuş illet 
İşte cahillerden çekeriz zillet 
Evlatlar gidiyor ağlar bu millet 
Merhamet eyle de güldür yarabbi 
Şeytana haddini bildir yarabbi

Giden bu yavrular geriye gelmez 
Kendini bilmeyen bir millet gülmez 
Okumayan cahil ceddini bilmez 
Lütfunla gerçeği bildir yarabbi 
Şeytana haddini bildir yarabbi 

Yabancıya uyduk bilmedik dini 
Daldık günahlara bozduk yemini 
Silip kalbimizden kini kibiri 
Yerine sevgiyi doldur yarabbi 
Şeytana haddini bildir yarabbi 

Doğuyu batıyı dostumuz sandık 
Hep onlar aldattı bizde aldandık 
Cahilce taklitten bıktık usandık 
İlim deryasına daldır yarabbi 
Şeytanın haddini bildir yarabbi 

Âşık İdris yeter huzuru ister 
Sönmesin umutlar ölmesin hisler 
Yarab kullarına iyi gün göster 
Haini yaşatma öldür yarabbi 
Şeytanın haddini bildir yarabbi