Geçtiğimiz Pazartesi Dünya Yaratıcı Drama Günü idi. Uluslararası Drama-Tiyatro ve Eğitim Üst Birliği (IDEA), 2007 yılından itibaren 27 Kasım tarihini “IDEA Dünya Yaratıcı Drama Günü” olarak kabul etmiştir. Ülkemizde de Çağdaş Drama Derneği (ÇDD)’nin öncülüğünde 2009 yılından beri etkinliklerle kutlanmakta. Ben de bu vesileyle yaratıcı dramayı oldukça önemseyen bir eğitimci olarak bu hafta sizlere yaratıcı dramadan bahsetmek istedim.
Yaratıcı drama en genel tanımıyla; bir grubun bir eğitmen rehberliğinde, önceden belirlenmiş kazanımlar hedeflenerek, katılımcıların günlük yaşam deneyimlerinden yola çıkarak, belirli bir konunun rol oynama, doğaçlama gibi teknikler kullanılarak canlandırılmasıdır. Dramada “şimdi ve burada” ilkesi hakimdir, spontanite (kendiliğindenlik) vardır. Drama sonuç değil süreç odaklıdır.
Yaratıcı drama yaparak, yaşayarak öğrenmenin en keyifli yoludur.
Öğrenmenin pek çok farklı yolu vardır. Okuyarak, dinleyerek, izleyerek vs. öğrenebiliriz. En kalıcı öğrenmelerimiz ise bütün duyu organlarımızı aynı anda harekete geçiren yaşantı yoluyla öğrenmedir. Yaşadığımız, deneyimlediğimiz şeyleri kolay kolay unutmayız. Yani yaparak, yaşayarak öğrendiğimiz bilgiler en iyi özümsediğimiz, en kalıcı olanlardır. Tam da bu sebeple eğitimde yaratıcı dramayı kullanmak çok etkili ve önemlidir. Son yıllarda ülkemizde de hem çocuk hem de yetişkin eğitiminde sıkça başvurulan bir disiplin ve yöntem olmuştur.
Yaratıcı drama bireye pek çok konuda katkı sağlar.
Kendini Tanıma ve Keşfetme: Drama çalışmaları esnasında birey kendisiyle ilgili pek çok yeni şeyi keşfedip öğrenebilir. Bir konuda ne düşündüğünü, neyi sevip neyi sevmediğini, ne istediğini fark edebilir. Yani kişi drama yoluyla kendisiyle de tanışma imkânı bulacaktır.
Farkındalık: Bana göre yaratıcı dramanın en önemli kazanımı farkındalıktır. Özellikle toplumsal sorunların fark edilmesi ve bu sorunlara yönelik duyarlı bir farkındalık oluşması bakımından yaratıcı drama çalışmaları sosyal sorumluluk projelerinde daha çok yer almalıdır.
Yaratıcılık ve Hayal Gücü: Hepimiz zaman zaman hayaller kurarız. Fakat düşüncelerinde yaratıcı olmak, yaptığı işte fark yaratmak, yenilikçi fikirler ortaya koymak hepimizin yapabildiği şeyler değildir. İşte bunları yapabilmek için yaratıcılık becerimizi geliştirecek en etkili yollardan biri yaratıcı dramadır.
Kendini İfade Etme ve Özgüven: Yaratıcı drama kişiye kendisi gibi, olduğu gibi olma imkânı tanır. Çemberde herkes eşitlenir ve bu sayede kişiler kendini rahatça ifade etme imkânı bulur. Yargılamanın olmadığı bu hoşgörülü iklim katılımcılarda özgüveni de geliştirir. Özellikle topluluk önünde konuşma becerisi konusunda kişileri ileri taşıyacaktır.
Sanat ve Estetik Anlayış: Pek çok yönüyle bir sanat dalı olan tiyatroya benzeyen ve ondan teknikler almış olan yaratıcı drama, estetik bir kaygı da taşır. Bu sebeple katılımcıların sanat ve estetik anlayışlarını da geliştirecektir.
Kişilerarası İletişim: Yaratıcı drama bir grup etkinliği olması sebebiyle kişilerin sosyalleştiği de bir ortamdır. İnsanın olduğu yerde daima iletişim de vardır. İki insan karşılaştığı andan itibaren sözlü veya sözsüz olarak iletişim başladı demektir. Bu yönüyle drama kişilerarası iletişim becerisine de katkı sunacaktır.
Takım Ruhu ve Birlikte Çalışma: Yaratıcı dramada yalnızca bireysel çalışmalar yoktur. Takım, ekip olmayı gerektiren çalışmalar da bolca yer alır. Takım ruhu ve birlikte çalışma hoşgörü, empati, senkronize olma, görev paylaşımı, dinleme, kendini doğru ifade etme gibi pek çok önemli beceriyi gerektirir. Drama bütün bu becerilere aynı anda katkı sunacak ve kişide takım ruhunu oluşturmaya yönelik önemli etkiler bırakacaktır.
Problem Çözme: Problemleri doğru tespit edip onlara yönelik etkili ve pratik çözümler üretebilmek hepimiz için hayati önem taşıyan beceriler. Drama çalışmaları esnasında yaşamın kendisinde olduğu gibi çözüm getirilmesi gereken problemler yer alır. Bu yüzden drama kişide problem çözme becerisini de geliştirecektir.
Empati ve Dinleme: Drama çalışmalarında katılımcılar birbirini saygılı ve sabırlı bir şekilde dinler. Bu etkin dinlemeler kişilerin birbirini daha iyi anlamasını ve empati kurmasını sağlar. Bu yönüyle drama; empati ve etkin dinleme becerisini geliştirir.
Eleştirel Düşünme: Yaratıcı drama çalışmaları esnasında katılımcılar ortaya konan düşünce ve yaklaşımlarla ilgili sorgulayıcıdır. Oluşan hoşgörü iklimi eleştirel düşünmeyi de kolaylaştırır. Bu durum da kişilerde eleştirel düşünme becerisine katkı sunar.
Çocuklarda Yaratıcı Dramanın Önemi
İçerisinde bolca oyun ve hareketin olduğu yaratıcı drama, çocuklara bir şey öğretmenin en etkili ve eğlenceli yollarından biridir. 
İlk sözüm meslektaşlarıma. 
Kıymetli öğretmenlerim, branşınız ne olursa olsun, bütün kademelerde, lütfen derslerinizde yaratıcı drama çalışmalarına bol bol yer verin. Emin olun drama sayesinde işiniz hem kolaylaşacak hem de eğlenceli hale gelecek. İmkânı olan bütün öğretmenlerin en azından temel düzeyde yaratıcı drama eğitimi almasını da ısrarla tavsiye ederim.
İkinci sözüm de elbette ebeveynlere.
Kıymetli anne babalar, eğer imkân varsa çocuklarınızı yaratıcı drama çalışmalarına yönlendirin. Hatta mümkünse sizler de ebeveynlere yönelik olarak hazırlanan yaratıcı drama çalışmalarına katılım sağlayın.
Yaratıcı drama hayatın provasıdır.