Aşka susamış pınarım
Doğru olan yöndür benim
Düştüm sevdaya yanarım
Yıllarım bir andır benim

Dost bağında gördüm gülü
O gül ki eğler bülbülü
Sırma saçlı nazik eli
Bu gördüğüm candır benim

Bir gönlüm var deli benim
Sanma aşkta veli benim
Gönül sazı teli benim
Mahsun ömrüm handır benim

Doldum sevda özü ile
Gördüm mana gözü ile
Semanın mah yüzü ile
Sinem pare kandır benim

Yanarım hasret narından
Gönül geçer mi yârinden
Canlar canın didarından
Aldığım bir şandır benim

Giderim dönmem yolumdan
Bağlasalar da kolumdan
Gelirse hesap solumdan 
Bahtın hüznü zandır benim

Hayıradır rahmet aşım
Aksa umman olur yaşım
Türküm eğilmez ki başım
Akmaz kanım dondur benim

Bade verdiler tasından
Gördüm huriler hasından
Âşık İdris mahlasından
Yolun sonu sondur benim