Bu vatan bizlere nasıl mı kaldı 
Toprağın altına girenlere sor
Bizim olmak için kaç kurban aldı
Yeşil sarıklılar erenlere sor

Gökten yağmur gibi gülle yağarken 
Göğsünü kurşuna gerenlere sor
Toz duman mehmedi nara boğarken
Dünyadan cenneti görenlere sor

Tanka topa karşı nasıl duruldu
Cesetten duvarlar örenlere sor
Bu düzen bu dirlik böyle kuruldu
Tarihe mührünü vuranlara sor

Bu millet bu vatan bölünür mü hiç
Vatan kurtulmadan ölünür mü hiç
Bayrağı dikmeden gelinir mi hiç
Ölüm fermanını verenlere sor

Denizler deryalar nasıl aşıldı
Dağları yol edip yaranlara sor
Dumlupınarlarda az mı koşuldu
Cepheden cepheyi vuranlara sor

Âşık İdris namus için öldüler
Kız kızanı kağnılarla geldiler
Vatan kıymetini özden bildiler
Varını yoğunu serenlere sor