Ağustos ayları karsız değil mi?
Şu divane gönül yarsız değil mi?
Çobanın önünden koyunu çalar
Sorun kurdun aslı hırsız değil mi?

Babanın evlada sözü geçmiyor
Kanadı kırılmış bülbül uçmuyor
Ne söylesem kulağını açmıyor
Laftan anlamayan arsız değil mi?

Bütün işi gücü kahvede bekler
Babanın derdine dertleri ekler
Yavruları evde babasın bekler
Avare dolaşır karsız değil mi?

Âşık İdris der ki söyledim durdum
Şu garip başımı taşlara vurdum
Bu gece rüyamda cenneti gördüm
Odunsuz dumansız narsız değil mi?