Şanlı vatan sana ne yapılsa az 
Ezan benim bayrak benim din benim
Sana can adadım al beni de yaz
Şehit benim gazi benim can benim
On beş temmuz ile derbeder olduk
FETÖ’nün yüzünden darbeder olduk

Sensiz bir gün bile rahat göremem 
Sen dara düşersen devran süremem
Ben yurdu böldürmem toprak veremem
Bitlis benim Yozgat benim Van benim 
On beş temmuz ile derbeder olduk
FETÖ’nün yüzünden darbeder olduk

Birlik tohumları yurda ekilsin
Düşmesin al bayrak göğe çekilsin
Bu vatan uğruna varsın dökülsün
Beden benim damar benim kan benim
On beş temmuz ile derbeder olduk
FETÖ’nün yüzünden darbeder olduk

Kederin kederim gamınsa gamım 
Senin ile huzur bulur akşamım 
Dört kıtada izi vardır atamın
Fatih benim Yavuz benim şan benim
On beş temmuz ile derbeder olduk
FETÖ’nün yüzünden darbeder olduk