Her sevdadan geçtik gayri 
Gönül Mevla’ya mevtaya 
Hayrı şerri seçtik gayri 
Gönül Mevla’ya Mevla’ya 

Boş dolaştık sağda solda 
Taş taşıdık elde kolda
Can baş adadık bu yolda 
Gönül Mevla’ya Mevla’ya

Şu günahkâr yüzümüzle 
Yakarıcı sözümüzle
Tövbe eden özümüzle 
Gönül Mevla’ya Mevla’ya

Yarış ettik zaman ile 
Kovduk şevki gümân ile
Kalp dolusu iman ile
Yönel Mevla’ya Mevla’ya

Muhammed Hakkın Habibi
Müminlerin can tabibi
Bütün âlemlerin Rabbi
Yönel Mevla’ya Mevla’ya

Mecnuna benzedik bir hoş 
Anladık ki her nesne boş
Hak yolunu seçmek ne hoş
Gönül Mevla’ya Mevla’ya

Sevgisi kalplerde kalan 
Çıkmayıp orada kalan 
Ezel olan ebed olan 
Gönül Mevla’ya Mevla’ya

Derdi varım sözümüz söz 
Yandı yürek közümüz köz 
Gerçekleri görünce göz 
Gönül Mevla’ya Mevla’ya