Müminlere kucak açar
Gel arifler bahçesine
Türlü türlü koku saçar
Gül arifler bahçesine

İlim okumakla olur 
Kilim dokumakla olur
Diller şakımakla olur
Kul arifler bahçesine

Cehaletten gelir zarar
Kul kendi kendini yorar
Mürşide giderken sorar
Yol arifler bahçesine

Arifler kemlik bilir mi?
Eser bırakan ölür mü?
Sözleri kâfi gelir mi?
Dil arifler bahçesine

Aşık İdris yol dolaşır
Gider menzile ulaşır
Kum yerine cevher taşır
Sel arifler bahçesine