Ne diyeyim ömrüm sana 
Kıymetini bilemedim
Ver selamı ol sultana 
Sırda sırrı bulamadın

Gel dedikçe benden kaçtın
Derman diye ağu içtin
Konup yanlış dalı seçtin
Bülbül olup kalamadın

Haktan indi onca ayet
Edemedin gör riayet
Şimdi kime bu şikâyet
Öze doğru gelemedin

Hak sözünü bilsen gerek
Günahını bölsen gerek
Namazını kılsan gerek
Eksik idin dolamadın

Gönlündeki heves heva
İhlas o ki derde deva
Kalp kirliyse sürmen sefa
Hala bunu bilemedin

Aşkı beşer belki hoştur
Vefasız dost içi boştur
Can dediğin göçmen kuştur
Bir kanadı olamadın

Şahlar şahı Nakşi bendi
Yıktı kulda kibri yendi
Yeseviye rehber dendi
Feyziyle öz sulamadın

Deme eyvah deme yazık
Kul hakkından olmaz azık
Gönül yıkma gülden nazik
Ömründen gün çalamadın

Ne yazın var nede güzün
 Doğruları görsün gözün
Fıtratına dönsün özün
Haktan niye dilemedin

Garip nice fikre dalar
Lale sümbül zikre dalar
Aşksız gönül çabuk solar
Lebbeyk diye gülemedin

Âşık İdris dünya bir han
Ol resuldür şerefle şan
Nefse uyma kurtar bir can
Yolu sıra ölemedin