Haksızlığa isyan bayrağı açtım
Kalplere uygarlık ışığı saçtım
Ne sözümden caydım ne dönüp kaçtım
Dadaloğlu gibi yiğit can benim

İsterim dünyada hür demokrasi
Düzgün insan olsun her bir siyasi
Güzele aşığım zalime asi
Karacaoğlan benim Pir Sultan benim

Şiirler yazılır hep harman harman
İstedik dertlere olsun bir derman
Kalemimiz kılınç sözümüz ferman
Gönüllerde Sultan Süleyman benim

Hedefimiz hizmet şehire köye
Minnet eylemedik paşaya beye
Âşık İdris boyun eğmez kimseye
Yüreği tunç fikri hür ozan benim