Yenilikçi Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Avrupa Konseyi Scientix Projesi kapsamında Scientix Elçisi Salih Aksoy, STEM proje hazırlama eğitimi verdi.

STEM projesi nasıl hazırlanır, proje hazırlama adımları, Scientix Projesi, STEM okul etiketi alma, STEM Keşif Kampanyası konularında Yozgat’ta öğretmenlere yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Öğretmenlere Stem Eğitimi

STEM EĞİTİMİ NEDİR?

STEM eğitimi; “Science” (Bilim), “Technology” (Teknoloji), “Engineering” (Mühendislik) ve “Mathematics” (Matematik) kelimelerinin baş harflerinin bir araya gelmesiyle oluşan bir terimdir. Yani STEM; science, teknoloji, technology, mühendislik, engineering ve matematik problem çözme yeteneklerini edinme eğitimidir.

Bu terim, bu dört disiplini kapsayan ve bu alanlarda eğitim veren bir yaklaşımı ifade eder. STEM, öğrencilere bu alanlarda bilgi ve beceriler kazandırmayı, problem çözme, eleştirel düşünme ve yaratıcılık gibi önemli becerileri geliştirmeyi hedefler.

Bu eğitime sahip bir okul olmak kıymetlidir çünkü teknolojinin hızla geliştiği günümüz dünyasında oldukça önemlidir. Bu eğitim yaklaşımı öğrencilere, iş dünyasındaki taleplere yanıt verebilecek nitelikli iş gücü sağlamayı amaçlar.
STEM olarak eğitimin işlevi, öğrencilerin gelecekte karşılaşacakları hayat problemlerinin çözümlerini üretmelerine yardımcı olacak beceriler kazandırmasıdır.

STEM EĞİTİMİNİ KİMLER ALABİLİR?

STEM genellikle ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim seviyelerinde sunulan bir eğitim yaklaşımıdır. Dolayısıyla STEM eğitimi her yaş grubundan öğrenci tarafından alınabilir ve erken yaşta başlanabilir. Öğrenciler, ilkokuldan başlayarak STEM konuları hakkında temel bilgi ve becerileri öğrenmeye başlayabilirler.

STEM ayrıca belirli bir disiplinle ilgilenen öğrenciler için de faydalıdır. Örneğin, bir öğrenci mühendislik alanında kariyer yapmak istiyorsa STEM dersleri onun için oldukça önemlidir. STEM, matematik, bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında ilgisi olan herkes için faydalıdır.

MEB müjdeyi verdi: Öğretmenler dikkat! MEB müjdeyi verdi: Öğretmenler dikkat!

STEM sadece öğrencilere değil, öğretmenlere de fayda sağlar. Öğretmenler, STEM konuları hakkında bilgi ve beceriler kazanarak, öğrencilerine daha etkili bir şekilde rehberlik edebilirler. STEM eğitimi aynı zamanda, öğrencilerin kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı olacak olan gerekli temel bilgi ve becerileri öğrenmek isteyen yetişkinler için de faydalıdır.

Öğretmenlere Stem Eğitimi 1

STEM EĞİTİMİ NE ODAKLIDIR?

STEM; bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik konularına odaklanır. Bu disiplinler, modern dünyanın birçok yönünde etkili olmaktadır. STEM, öğrencilere bu alanlarda temel bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlar. Öğrencileri fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını kavratacak ve sevdirecek bir eğitim modelidir.

Bu eğitim, öğrencilere pratik, eleştirel düşünme, problem çözme, analiz etme ve verileri yorumlama gibi becerileri öğretir. Eğitim programına, teknoloji ile ilgili birçok yaratıcı aktivite dahildir.

Öğrencilerin teknolojiye aşina olmalarını ve teknolojik araçları verimli bir şekilde kullanmalarını sağlar. STEM eğitimi aynı zamanda, öğrencilerin bilim ve teknolojinin toplumsal faydasına odaklanmalarını teşvik eder ve gelecekteki iş fırsatlarına hazırlar.

Muhabir: Alpaslan Demir