Yozgat dahil 81 il'de çalışan Uzman ve Başöğretmen sertifikalı sözleşmeli öğretmenlere ilave tazminat ödenmesi konusunda Memur Sen ve Eğitim Birsen Genel Başkanı Ali Yalçın, Milli Eğitim Bakanlığına talepte bulundu. 

bakanlık talep (1)

Öğrencilere etkileşimli ve uygulamalı eğitim Öğrencilere etkileşimli ve uygulamalı eğitim

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Eğitim Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, "Cumhurbaşkanlığı’na ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvuruda bulunarak, özel öğretim kurumlarındaki çalışmaları esnasında uzman öğretmen ve başöğretmen sertifikası almış bulunan sözleşmeli öğretmenlerin aylık ücretlerine, bu sertifikalara bağlı ilave eğitim-öğretim tazminatının dengi kadrolu öğretmenler esas alınmak suretiyle dâhil edilmesi yönünde düzenleme yapılmasını talep ettik" ifadelerini kullandı.

Öğretmenler için talep2

Şerefli, "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği’nin ‘Kapsam dışındaki kurumlarda görev yapanlar’ başlıklı 16. maddesinde, özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden şartları taşıyanların uzman öğretmen ve başöğretmen sertifikası ve ünvanı alabilmelerine imkân sağlanmıştır. 6617 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı ile değişik 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar eki (III) sayılı Cetvelin ‘A. Eğitim Öğretim Tazminatı’ bölümünde, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen ünvanlı kadrolarda fiilen öğretmenlik yapanlardan, uzman öğretmen ünvanını kazanmış olanlara ayrıca 1-2 dereceler için aylık yüzde 60, diğer dereceler için aylık yüzde 50, başöğretmen ünvanını kazanmış olanlara ayrıca 1-2 dereceler için aylık yüzde 120, diğer dereceler için aylık yüzde 100 oranında eğitim-öğretim tazminatı ödenmesi kararlaştırılmıştır" şekilinde konuştu.

Öğretmenler için talep1

Şerefli, "Mezkûr yönetmelik hükmü çerçevesinde, sözleşmeli öğretmen olarak atanmış bulunmakla birlikte üç yıllık görev süresini tamamlamadığı için halen memur kadrolarına geçemeyen çok sayıda öğretmenin, atamaları öncesinde özel öğretim kurumlarında çalışmaları esnasında uzman öğretmen ve başöğretmen sertifikası almış olduğu da bilinmektedir. Ancak özel öğretim kurumlarındaki çalışmaları esnasında uzman öğretmen ve başöğretmen sertifikası almış olmasına rağmen üç hizmet yılını tamamlamamaları nedeniyle halen sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlere, söz konusu eğitim ve öğretim tazminatı ödenmemektedir. Bu nedenle, özel öğretim kurumlarındaki çalışmaları esnasında uzman öğretmen ve başöğretmen sertifikası almış bulunan Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî eğitim kurumlarında görevli sözleşmeli öğretmenlerin aylık ücretlerine, bu sertifikalara bağlı ilave eğitim ve öğretim tazminatının dengi kadrolu öğretmenler esas alınmak suretiyle dâhil edilmesi yönünde düzenleme yapılmalıdır" dedi.

Kaynak: Zekiye Doğan