Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024 YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran Cumartesi günü gerçekleşti. Üniversite sınavının ilk adımının tamamlanmasının akabinde öğrenciler yanıtlamakta güçlük çektikleri soruların doğru cevaplarını araştırmaya koyuldu. Bunlardan biri de YKS Yassıçemen Savaşı sorusu oldu. Peki, 2024 YKS TYT Yassıçemen Savaşı hangi devletler arasında yapıldı, sonuçları neler? İşte YKS Yassıçemen Savaşı sorusu cevabı nedir sorusunun yanıtı ve ayrıntılı bilgiler.

Yassıçemen Savaşı Anadolu Selçuklu döneminde gelişen bir savaştır. Tarih derslerinde sık sık karşılaşılan bu savaş tarihin gidişatını değiştiren önemli savaşlardandır.

Yassıçemen Savbaşı (2)

YASSIÇEMEN SAVAŞI TARİHİ

Türk tarihine bakıldığında, pek çok önemli savaşın yaşandığını görmek mümkündür. Bu savaşlardan biri de, Celalettin Harzemşah'ın sonunu getiren Yassıçemen Savaşı'dır. Savaş, Selçuklu Devleti, Eyyubiler, Harzemşahlar ve Trabzon İmparatorluğu arasında gerçekleşmiştir.

Bugünkü Erzincan ve Sivas yakınlarında yapılan Yassıçemen Savaşı, kesin olarak Selçuklu Devleti'nin zaferiyle sonuçlanmıştır. Moğol baskısının da etkili olduğu bu savaş, tarihin dönüm noktalarından biridir. Sultan Celalettin Harzemşah, Moğollarla savaşıp kaybettikten sonra Hindistan'a geçerek buradaki sultandan toprak talebinde bulunmuş, ancak bu isteği geri çevrilmiştir. Ardından Anadolu Selçuklu Devleti'nden yardım istemiştir. Bu dönemde, I. Alaaddin Keykubat, Anadolu Selçuklu Devleti'nin başında bulunuyordu.

Ancak Sultan Celalettin, Selçuklu Sultanına karşı isyancıları yanına çekmiş, bu durum da onu hedef haline getirmiştir. Moğolların da etkisiyle iki ülke arasındaki gerilim artmış ve nihayetinde savaş için uygun bir zemin oluşmuştur.

Bozok Üniversitesi'nde "Deneyler ve Çocuk" semineri Bozok Üniversitesi'nde "Deneyler ve Çocuk" semineri

Yassıçemen Savbaşı (1)

YASSIÇEMEN SAVAŞI NEDENLERİ VE ÖNEMİ

Yassıçemen Savaşı Anadolu Selçuklu Devleti ile Sultan Celalettin Harzemşah arasında yaşanan bir savaştır. Bu savaş sırasında Trabzon Rum Devleti Harzemşah devletine destek vermiştir. Savaş Sivas ve Erzincan yakınlarında bulunan Yassıçemen'de büyük bir yenilgiye uğratmıştır.

Yassıçemen Savaşı Anadolu Selçuklu Devleti ile Harzemşahlar arasında gelişen savaşlardan biridir. Bu savaş 2 gün gibi kısa bir sürede olup bitmiştir. Harzemşahlıların Ahlat'ı fethederek Anadolu Selçuklu Devleti'ne yaklaşmaya başlaması savaşı başlatan kıvılcımdır. Bunun yanında Moğollar da önemli kışkırtmalarda bulunmuştur. Savaş sırasında zaman zaman Harzemşahlar üstünlük sağlasa da savaş sırasında çıkan bir fırtına savaşın gidişatını değiştirmiştir.

YASSIÇEMEN SAVAŞI TARİHİ

Yassıçemen savaşı 10 - 12 Ağustos 1230 yılları arasında olmuştur.

Yassıçemen Savbaşı (1)-1

YASSIÇEMEN SAVAŞI SONUÇLARI

Harzemşah Devleti'nin Yıkılması: Savaşın sonucunda Harzemşah Devleti tamamen ortadan kalkmıştır.

Selçuklu Topraklarının Genişlemesi: Anadolu Selçuklu Devleti'nin toprakları Tiflis'e kadar genişlemiştir.

Moğollar ile Karşı Karşıya Gelme: Bu savaş, Anadolu Selçuklu Devleti'ni Moğollarla doğrudan karşı karşıya getirmiştir.

YASSIÇEMEN SAVAŞI KİMLER ARASINDA OLDU?

Yassıçemen Savaşı, Anadolu Selçuklu Devleti ile Harzemşahlar arasında yapılmıştır. Bu savaşta, Trabzon Rum Devleti de Harzemşahlara destek vermiştir.

Savaş, Selçuklu Devleti'nin zaferiyle sonuçlanmış ve Harzemşah Devleti'nin yıkılmasına yol açmıştır.

Kaynak: Haber Merkezi