Bronz Çağı'ndan Hititlere: Uşak ve çevresi, MÖ 4000 yılına kadar uzanan tarihi yerleşimlere ev sahipliği yapmıştır. Bronz çağının etkisiyle bu bölgelerdeki yerleşimler yoğunlaşmıştır. Bu dönem, medeniyetlerin buluştuğu bir çağ olarak öne çıkmıştır.

uşak'ın eski adı (2)

Hititler ve İon Kültürü: MÖ 2000'de Hititler, Anadolu'da ilk siyasi birliği kuran medeniyet olarak Uşak'ı etkisi altına almışlardır. Ancak şehir, daha çok İon kültürünün etkisi altında gelişmiştir.

Lidya İmparatorluğu ve Paraların Doğuşu: MÖ 7. yüzyılda Uşak, Lidya İmparatorluğu'nun etkisi altına girmiştir. Lidyalılar, dünya tarihinde ilk kez paranın basılmasını ve kullanılmasını sağlayan medeniyet olarak bilinirler.

Persler ve Büyük İskender: Lidya'nın tarih sahnesinden silinmesinin ardından Uşak, Perslerin egemenliği altına girmiştir. Daha sonra Büyük İskender'in Anadolu'yu fethetmesiyle bu büyük imparatorluğun bir parçası olmuştur.

uşak'ın eski adı (1)

Bizans ve Selçuklu Dönemi: Uşak, Bizans İmparatorluğu hakimiyetinde uzun yıllar kaldıktan sonra Selçuklular tarafından fethedilmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu ve Ticaret: Osmanlı döneminde Uşak, önemli bir ticaret merkezi olarak öne çıkmış, zengin tarihini ve kültürel dokusunu geliştiren ticari faaliyetlere ev sahipliği yapmıştır.

Trendyolmilla kapanıyor mu? Trendyolmilla neden kapanıyor? Trendyolmilla ne zaman kapanacak? Trendyolmilla kapanıyor mu? Trendyolmilla neden kapanıyor? Trendyolmilla ne zaman kapanacak?

uşak'ın eski adı (3)

Kurtuluş Savaşı: Uşak, Türk Kurtuluş Savaşı sırasında kritik bir rol oynamış, Yunan işgaline uğramış ancak 1 Eylül 1922'de kurtarılmıştır.

Cumhuriyet Dönemi: Cumhuriyet'in ilanıyla Uşak, modern Türkiye'nin bir parçası olmuş ve 1953 yılında il statüsünü kazanmıştır.

uşak'ın eski adı (2)

UŞAK'IN ESKİ ADLARI

Uşak'ın tarihinde bilinen eski adı "Ousakeia" (Ουσάκεια)"dır ve antik Yunan ve Bizans dönemlerinde kullanılmıştır. Ancak, bu köklü şehrin daha önceki adları hakkında net bilgilere ulaşmak zor olsa da, Osmanlı döneminden itibaren günümüzdeki "Uşak" adıyla anılmaktadır. (Melike Aslı Arslan)

Kaynak: İleri Gazetesi