Anadolu'nun göbeğinde yer alan Yozgat, geçmişten günümüze uzanan zengin bir tarihe ev sahipliği yapmaktadır. Bu benzersiz şehir, geçmişin izlerini her köşesinde taşımaktadır. Detaylar haberimizde:

Anadolu'nun merkezindeki şehir Yozgat İşte Yozgat’ın tarihi! (10)

HİTİTLER VE HATTUŞAŞ

Yozgat, Hitit medeniyetinin önemli yerleşim merkezlerinden biriydi. Hititler, Anadolu'da siyasi birliği kurmuş ilk topluluk olarak bilinir ve Yozgat, bu büyük medeniyetin kalabalık yerleşim merkezlerinden biriydi. Hattuşaş, Hititlerin başkenti olup Yozgat'a oldukça yakın bir konumda yer alıyordu.

Anadolu'nun merkezindeki şehir Yozgat İşte Yozgat’ın tarihi! (7)

ASURLULAR, FRİKYA VE LİDYA KRALLIKLARI

Asurlular da bu bölgeye akınlar yapmışlarsa da Yozgat'ı tam anlamıyla ele geçirememişlerdir. Frikya ve Lidya krallıkları da benzer şekilde bu bölgede kalıcı bir hâkimiyet kuramamışlardır.

Anadolu'nun merkezindeki şehir Yozgat İşte Yozgat’ın tarihi! (5)

PERSLER VE MAKEDONYA KRALLIĞI

M.Ö. 6. yüzyılda Perslerin Anadolu seferi sırasında Yozgat, Perslerin kontrolüne geçti. Ancak, Büyük İskender'in Asya seferi ile bölge Makedonya Krallığı'na bağlandı. Daha sonra Selevkoslar Devleti ve Kapadokya Krallığı'nın kontrolüne girdi.

Anadolu'nun merkezindeki şehir Yozgat İşte Yozgat’ın tarihi! (6)

ROMA VE BİZANS İMPARATORLUKLARI

Roma İmparatorluğu döneminde, Yozgat ve çevresi Roma'nın kontrolünde kaldı. İmparatorluk bölünmeye başladığında, bu bölge Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu'nun sınırları içinde yer aldı.

Esiyozgat

SELÇUKLU TÜRKLERİ VE OSMANLI İMPARATORLUĞU

Kış saati uygulaması nedir: Türkiye'de ne zaman kaldırıldı? Kış saati uygulaması nedir: Türkiye'de ne zaman kaldırıldı?

1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra, Selçuklu Türkleri Anadolu'nun büyük bir kısmını ele geçirdi ve Yozgat da Selçuklu sınırları içine dâhil edildi. Daha sonra bölge, farklı dönemlerde Danişmendoğulları, İlhanlılar, Eretna Beyliği gibi farklı yönetimlerin kontrolüne geçti. Ancak, 1398'de Sultan Yıldırım Bayezid'in seferleriyle bölge Osmanlı topraklarına katıldı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışına kadar bu şekilde kaldı.

Yozgat, Cumhuriyet döneminde vilayet statüsü kazandı ve şehir olarak gelişmeye devam etti. Bu topraklar, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, her biri bu şehre kendi kültürünü, sanatını ve eserlerini bırakmıştır. Yozgat, Anadolu'nun tarihi zenginliğini yansıtan en önemli şehirlerden biridir.

Anadolu'nun merkezindeki şehir Yozgat İşte Yozgat’ın tarihi! (8)

YOZGAT'IN ESKİ ADI

Yozgat'ın bilinen eski isimleri "Bozok" ve "Yoz-Kat"tır. Oğuz Türklerinin "Bozok" koluna atıfta bulunarak bu bölgeye verdikleri "Bozok" ismi zamanla "Yozgat" şeklinde değişikliğe uğramıştır. Ayrıca, bir rivayete göre "Yoz-Kat" ismi de zamanında bu bölge için kullanılmıştır, ancak kesin bir bilimsel dayanağı olmadığı belirtilmektedir. (Haber Merkezi)

Kaynak: İleri Gazetesi