Meclis salonunda düzenlenen toplantıda 4 gündem maddesi görüşülerek karar bağlandı.

4 gündem kabul edildi (2)

“BAKIMEVİ VE ARAÇ SAYISI İLE ALAKALI RAPOR”

Gündemin birinci maddesinde, Kadışehri ilçesinde bulunan bakımevinin fiziki durumu ile bakımevi araç parkında bulunan araç ve ekipmanların genel durumları hakkında İl Özel İdaresi Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Rapor üzerine bir açıklama yapan Komisyon Başkanı Adnan Kılıçaslan, “Kadışehri İlçe Özel İdaresinde bir müdür, bir işçi ve dört adet şoförle hizmetler verilmektedir. Bakım evinde 3 adet Kamyon, 1 adet çöp toplama hizmetleri kamyonu, 1 adet Greyder, 1 adet Hidromek marka kepçe, 1 adet komotsu marka kepçe, 1 adet silindir ve 1 adet pikap ile ilçe halkına ve köylerine hizmet vermeye devam etmektedir. Bakım evinde bulunan araç ve iş makinelerinin eski olması nedeniyle arıza vermekte olduğu, tamir ve onarımlarının yapılması büyük masraflar tutmaktadır. Bu durumlar değerlendirerek makine parkımızın güçlendirilmesi gerektiği, bu sebeplerden dolayı da yatırım programında ve yapılması gereken işlerde gecikmeler ve aksamalar meydana gelmektedir. Bakım evinin genel olarak fiziki durumunun iyi olduğu, ancak binanın iç ve dış boyasının yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca işçilerin işten sonraki mola zamanları, dinlenme ve yemek gibi ihtiyaçlarını karşılamasında kullanılmak üzere masa ve sandalye ihtiyaç duyulmaktadır. Yama ve asfalt işlerinde çalıştırılan işçilerin sahaya taşınması işleri için bir adet ufak minibüs olmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Yerinde yapılan incelemelerdeki noksanlıkların giderilmesi ve verilen hizmetin devam etmesi incelemelerden ve ilgililerinden alınan bilgilerden anlaşılmıştır” ifadelerini kullandı.

4 gündem kabul edildi (1)

İLÇE HALKININ YÜZDE 90'I TARIMLA UĞRAŞIYOR

Gündemin ikinci maddesinde Aydıncık ilçesinde köylerinde bulunan tarım arazilerinde hangi tarım ürünlerinin ve meyvelerin yetiştirildiği ve ilçede bulunan büyük ve küçükbaş hayvan varlığının genel durumları hakkında Tarım Orman ve Hayvancılık Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan rapor meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Komisyon Başkanı Mehmet Gönül yaptığı açıklamada, “Aydıncık ilçesi 385 km2 alana sahip, deniz seviyesinden 700 metre yüksekliğe olan toprakların 11 tarım, yüzde 29,74 Çayır ve mera, yüzde 3,15 Tarım dışı araziden oluşan bir ilçe. İlçe halkının yüzde 90'ı tarımla uğraşmaktadır. İlçede sulu tarımın bir kısmı halkın kendi imkanlarıyla, bir kısmında ilçede kurulan sulama kooperatifleri kanallarıyla yapılmaktadır. İlçede büyük ölçüde kuru soğan ve patates yetiştiriciliği yapılmakta olup buğday, arpa, şeker pancarı fasulye, nohut ve yeşil mercimek üretimi de yapılmaktadır. İlçede hayvancılık konusunda tarımsal alanda olduğu gibi hayvancılık alanında da mevcut potansiyel son yıllarda değerlendirilmeye başlanmıştır. Mera hayvancılığı ve ahir hayvancılığını geliştirme adına teşvik çalışmaların dürdüğü, ilçede hayvan varlığının çoğunlukla büyükbaş hayvandan oluşmasına rağmen yerli kara sığır ırkının hakim olması hayvancılığın ilçe ekonomisinde ağırlık kazanmasına engel olduğu, 2023 yılı içerisinde İlçedeki hayvan varlığı ve hayvan sağlığı ile ilgili yapılan uygulamalar yapılmakla, 7 bin 154 adet büyükbaş, 6 bin 250 adet küçükbaş, 78 adet manda varlığının olduğu, 5 bin 461 adet kanatlı hayvan, 822 adet arı kovanının mevcut olduğu belirtilmiştir. Hayvancılığın geliştirilmesine yönelik ilçede kene ile mücadele, ilkbahar ve sonbahar dönemleri olmak üzere şap aşılaması, kuduz ve veba aşılması, büyükbaş hayvanlarda Brucella aşılaması ve çiçek hastalığı aşılaması yapıldığı belirtilmektedir” şeklinde konuştu.

Valilik bir kez daha uyardı! Valilik bir kez daha uyardı!

4 gündem kabul edildi (4)

“66 PERSONEL İLE HİZMET VERİYOR”

Gündemin üçüncü maddesinde, Aydıncık ilçe merkezinde ve köylerinde bulunan sağlık evi ve sağlık ocakları ile merkezde bulunan aile sağlığı merkezlerinin genel durumları hakkında Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Raporla alakalı bir açıklama yapan Komisyon Başkanı Mustafa Gezer, “Aydıncık ilçesi Devlet Hastanesi bünyesinde çeşitli statülerde çalışan 66 personel ile hizmet vermektedir. Hastane çevresindeki ihata duvarının yapılması çevre düzeni yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. İlçede bulunan Kazankaya sağlık evinin hizmetleri haftanın belli günlerinde geçici görevlendirilen personel ile yürütüldüğü sağlık evinin küçük onarıma ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir. Baştürk sağlık evinin herhangi ihtiyacının olmadığı genel olarak iyi durumda olduğu hizmetlerin mobil sistemi ile verildiği görülmüştür. Dereçiftlik sağlık evinin hizmetlerinin de mobil sistemi ile yürütüldüğü küçük onarıma ihtiyaç olduğu görülmüştür. Kösrelik sağlık evinin de mobil sistemi ile hizmet verildiği, fiziki olarak herhangi bir eksiğinin bulunmadığı gerek yerinde yapılan incelemede ve gerekse ilgililerden alınan bilgilerden anlaşılmıştır” diye konuştu.

4 gündem kabul edildi (5)

“41 KÖYÜN ASFALT YAMA VE KÖY YOLLARININ BAKIM YAPILDI”

Gündemin son maddesinde, İl Özel İdaresi 2022 ve 2023 yılı bütçesinden ayrılan ödeneklerle Çekerek ilçesine bağlı köylerde yapımı devam eden ve tamamlanan 1’inci ve 2’nci kat asfalt kaplama, BSK, Yama ve köy yollarında yapılan bakım ve onarımların ne aşamada olduğu hakkında Köye Yönelik Hizmetler Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan rapor meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Komisyon Başkanı Şuayip Yılmaz yaptığı açıklamada, “ İl Özel İdaresi 2022 mali yılı bütçesinden Çekerek ilçesine bağlı Ekizce köyüne 1.7 kilometre ve Çeltek köyüne 2.7 kilometre 2’nci kat sathi asfalt kaplama yapılmıştır. Bayındırhüyük köyüne 2.8 kilometre ve Ekizce köyüne 500 metre BSK sıcak asfalt yapılmıştır. İl Özel İdaresi 2023 yılı bütçesinden Arpaç, Karahacılı, Çeltek, Yukarioba, Ortaoba ve Ekizce köyleri grup yoluna 1,5 kilometre BSK sıcak asfalt yapıldığı, aynı grup yolunun devamına 3 kilometre 2’nci kat sathi asfalt kaplama işleri yapılmıştır. 2022 ve 2023 yıllarında ilçeye bağlı 41 köyün asfalt yama ve köy yollarının bakım ve onarı mlarının yapıldığı, ihtiyaç duyulduğu takdirde köy içi yolları, arazi yollarının greyderle bakım ve onarımlarının yapıldığı gerek yerinde yapılan incelemelerden ve gerekse ilgililerinden alınan bilgilerden anlaşılmıştır” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)

Kaynak: İleri Gazetesi