Avrupa Dayanışma Programı - Dayanışma Projeleri (ESC30) kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı'na sunulan "Bir Tedbir Bin Hayat Kurtarır" adlı proje, 1. başvuru döneminde kabul edildi.

SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, Avrupa Dayanışma Programı'nın gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimine katkı sağlayan bir girişim olduğunu belirtti.

Bir tedbir bin hayat’

Uğuz, "ESC, gençleri topluma yararlı projelerde gönüllü olmaya teşvik eden bir platformdur. Bu program, gençleri daha kapsayıcı bir toplum oluşturmak, savunmasız gruplara destek olmak ve toplumsal zorluklara çözüm üretmek amacıyla bir araya getiriyor" dedi.

Başkan Uğuz, projenin fikrinin 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında ortaya çıktığını açıkladı.

Bir tedbir bin hayat’ 2

"Afet ve acil durumları minimize etmek amacıyla Yozgat bölgesinde afetlere hazırlık kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen bir proje hazırlama kararı aldık" diyen Uğuz, Türkiye'de son yıllarda meydana gelen depremlerin ciddiyetini vurgulayarak, projelerinin afet yönetimi konusundaki bilinci artırmayı amaçladığını belirtti.

Yozgat'tan Türkiye Şampiyonası’nda büyük başarı! Yozgat'tan Türkiye Şampiyonası’nda büyük başarı!

Başkan Uğuz, projenin temel hedefinin bir gönüllü takımı oluşturarak gençleri afet yönetiminin bir parçası haline getirmek olduğunu dile getirdi.

Bir tedbir bin hayat’ 1

Uğuz, "Gençlerin, çocukların ve ailelerin afetlere hazırlıklı olmalarını sağlamak, afete hazırlık kültürünü yaygınlaştırmak, farkındalık oluşturmak ve temel önlemleri paylaşmak için eğitimler düzenleyeceğiz. Gönüllü takımlarımız, profesyonel ekiplerle işbirliği yaparak toplumun afetlere daha dayanıklı olmasına katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: Hakan Demirbaş