31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Yozgat Belediye Başkanlığı’nda, komünist partiler arasında seçime girme yeterliliği olan partiler olan  TKP, TİP, EMEP, Sol Parti aday  göstermedi. Tek komünist aday ise Türkiye Komünist Hareketi (TKH) tarafından gösterildi. TKH seçim pusulasında orak çekiçli amblemi ile yer alıyor. “Oylar sosyalizme, oylar orak çekice” çağrısı yapılıyor.

Başkan Adayı Güldalı Oldu

TKH’nin Yozgat  Belediye Başkan adayı Semih Güldalı oldu.

TKH tarafından yayınlanan Toplumcu Yerel Yönetim Programı’nda, halkın yerel yönetime katılımın sağlanacağı, kamusal hizmetlerde ihalenin yasaklanacağını, rantsal dönüşümün durdurulacağı, tüm kaynakların halk için kullanılacağı, kamusal hizmetlerin özel sektör eliyle kullanılmasına son verileceği, su ve kent içi ulaşımın ücretiz olacağı belirtildi.

Siyasetin, zenginlerin tekeline geçtiğini belirten TKH tarafından, işçilerin ve emekçilerin siyasetin dışına itildiğini; kurulacak Halk Meclisleriyle emekçilerin yerel yönetime doğrudan katılmasının mümkün olduğunu, bu sayede emekçi halkın ihtiyaçları, talepleri ve sorunları yerel meclisler aracılığıyla aşağıdan yukarıya katılımla sağlanacağını vurgulanıyor.

Türkiye Komünist Hareketi’ne göre bugün Türkiye’de siyasetin ekseni ağırlıklı olarak sağa kaymış durumda. Böylesi bir tabloda solun bağımsız hattını korumak ve inşa etmek için seçimlere girdiklerini belirten TKH adayı, halkın sağcılar, rantçılar, ihaleciler arasında tercih yapmaya zorlandığını ifade ediyor. Bu açıdan da Türkiye Komünist Hareketi’nin seçim sloganı “Yalana, talana, ranta ve sağcılığa mahkûm değilsin!” olarak belirlenmiş durumda.

Yozgat İl Genel Meclisi komisyon üyeleri belli oldu Yozgat İl Genel Meclisi komisyon üyeleri belli oldu

TKH’nin Toplumcu Yerel Yönetim programında şu ifadeler yer alıyor: “Gerek merkezi iktidarda gerek yerel yönetimlerde görülen eş, dost, akraba, yandaş zenginleşmelerinin en büyük kaynağı da bu ihalelerdir. En büyüğünden en küçüğüne tüm bu ihalelerle patronlara aktarılan kaynaklar emekçi halkın sırtına binen yük olmaktadır. İhale sistemi hem yolsuzluk ve rüşvetin hem de kamu kaynaklarının yağmalanmasının teminatıdır. Bu sistem emeğin taşeronlaştırılmasının da yolunu açmaktadır. Komünistlerin yönetiminde belediyelerde ihale yasaklanacaktır. Bütün yerel hizmetler, belediye eliyle sağlanacak, hiçbir kamusal hizmet ihale edilmeyecektir. Yolsuzluk ve rüşvetin kaynağı kurutulacaktır. Bütün kaynakların kamunun yararına kullanılacağını belirten TKH, cemaat ve tarikatlara kaynak aktarılmasına son vereceklerini, bu yapılara teslim edilen tüm taşınmazların geri alınacağını, öğrenci yurtlarından ulaşıma ve sağlığa kadar tüm kamusal ihtiyaçların yerel yönetim tarafında karşılanacağını belirtiyor.”

Kaynak: Haber Merkezi