Japon bilim insanı Takeji Furukawa 1930'lu yıllarda yayınladığı makalede, kan grubunun kişilik üzerindeki etkilerini açıkladı.

Kan grubunun kişilik üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu gösteren bilimsel kanıtlar bulunmamaktadır. Ancak, bazı kültürel ve popüler inançlar, insanların kan gruplarına göre belirli kişilik özellikleri taşıdığını iddia etmektedir.

Yozgat'ın Kişiliğini Ele Veriyor! (5)

Örneğin, Japon kültüründe "ketsueki-gata" olarak bilinen bir inanış mevcuttur. Ancak, bu inanç bilimsel olarak desteklenmemekte ve sadece popüler kültürde yer bulmaktadır.

A Grubu kişiler genellikle ciddi, yaratıcı, mantıklı, içine kapanık, sabırlı ve sorumlu olma eğilimindedirler. Ancak, aynı zamanda inatçı ve gergin olabilirler.

Yozgat'ın Kişiliğini Ele Veriyor! (1)-1

B Grubu bireyler tutkulu, doğal, yaratıcı, güçlü, bencil, sorumsuz, affetmeyen ve dengesiz olabilirler.

AB Grubu kişiler soğukkanlı, kontrollü, rasyonel, uyarlanabilir, eleştirel, kararsız, unutkan ve sorumsuz olma eğilimindedirler.

Yozgat'ın Kişiliğini Ele Veriyor! (1)

0 Grubu bireyler kendine güvenen, kararlı, iradeli, sezgisel, benmerkezci, soğuk, öngörülemez ve potansiyel bir işkolik olabilirler.

Kan gruplarının kişilik üzerinde doğrudan bir etkisi olmadığını belirtmek önemlidir. Bu inançlar genellikle bilimsel temellere dayanmamakla birlikte, kültürel bir fenomen olarak varlığını sürdürmektedir.

Yozgat'ın Kişiliğini Ele Veriyor! (2)

Yozgat’a rakip çıktı! Yozgat’a rakip çıktı!

Kan grubu belirleme işlemi, ABO kan grubu sistemine dayanır. Bu sistem, A, B, AB ve O olmak üzere dört farklı kan grubunu tanımlar.

Kan grubu belirleme işlemi genellikle kol veya dirsek bölgesindeki bir damardan alınan küçük bir kan örneği üzerinden gerçekleştirilir.

Yozgat'ın Kişiliğini Ele Veriyor! (2)-1

Laboratuvar ortamında, özel antikorlar kullanılarak antijen-antikor reaksiyonu incelenir ve sonuçlar kişinin kan grubunu ve Rh faktörünü içeren bir raporla bildirilir.

Kaynak: Haber Merkezi