Glokom hastalığının gözde sinsice ilerleyerek ilk evrelerde hastada şikayete yol açmayabileceğini belirten Şahin, “Şikayeti olmasa bile 40 yaş üzeri herkes rutin yıllık kontrolünü mutlaka olmalı” dedi.
Glokomda en büyük sıkıntının geç tanı konulmasının olduğunu söyleyen Dr. Şahin, “Glokom, halk arasındaki tabiriyle göz tansiyonudur. Yani göz içini dolduran sıvının basıncının artması nedeniyle oluşur. Göz içinde artan sıvı basıncı, göz sinirini zayıflatır ve zarar verir. Glokomda en büyük sorun hastaların geç tanı alması çünkü glokomda aslında ilk dönemlerde bir bulgu beklemiyoruz. Hastalar gözlerinde ağrı duymuyor, bir kızarıklıkla karşılaşmıyor, kamaşma şikayeti yaşamıyor. O yüzden sinsi bir hastalık ve biz bunu aslında rutin muayenelerde fark ediyoruz. O yüzden glokomda erken tanı çok önemli” dedi.

Glokomun ilk dönemde bulgu vermediği için, hastalığı bu dönemde yakalamanın önemine işaret eden Şahin, “İlerleyen dönemlerde de göz sinirinin zayıflamasına bağlı görme kaybına kadar gidebilen göz siniri hasarı yapıyor. Periferik görme alanı daralması yapıyor. Hastalar periferdeki çevresel görme alanlarını kaybediyorlar ve sanki bir tünelin ya da borunun içinden bakar gibi bir görme alanına sahip oluyorlar” diye konuştu.

Sinsice Ilerleyip Körlüğe Yol Açabiliyor’ 2

“FARKLI TETKİKLER YAPILIYOR”

Dr. Şahin, hastalığın risk faktörlerinden birinin de 1. derece yakınlarda bulunan glokom hastalığı olduğunu söyleyerek, “Hastalığın tanısı için göz tansiyonunu ölçüyoruz ama tek başına göz tansiyonunu ölçerek tanı koyamıyoruz. Bunun yanında kornea kalınlığına bakıyoruz, hastanın detaylı ön segment incelemesini yapıyoruz. Damla damlatarak göz arkası muayenesini yapıyoruz. Ayrıca görme alanı testi ve yine göz tomografisi ile retina sinir lif analizi yapıyoruz ve bunların hepsini analiz yaparak bazen aynı seansta tek muayenede bunun tanısını koyamadığımız da oluyor. Hastayı belli bir süreç göz tansiyonu ve diğer bulgular ile takip etmemiz gerekiyor” dedi.

Sinsice Ilerleyip Körlüğe Yol Açabiliyor’

“40 YAŞ ÜSTÜNE DİKKAT EDİLMELİ”

Hastalıkta en önemli risk faktörü yaş olduğuna değinen Şahin, glokomun aslında bebeklikten itibaren görülebilse de 40 yaşın üzerinde risk faktörünün belirgin olarak arttığına dikkat çekti. Diğer önemli risk faktörünün ise genetik olduğunu belirten Şahin; “Ailesinde birinci derecede göz tansiyonu olan hastalarda risk en az 4 kat artıyor. Yüksek miyopisi olan, hipermetropisi olan, kontrolsüz diyabeti, hiper ve hipo tansiyonu, migreni olan, başka hastalıkları sebebi ile kortizon tedavisi almış olan hastalarda da glokom riskini belirgin artmış görüyoruz. Göze travma alan hastaların da yine glokom riski artıyor” ifadelerini kullandı.

Sinsice Ilerleyip Körlüğe Yol Açabiliyor’ 1

“İLK MUAYENEDE BULUNAMAYABİLİYOR”

Genellikle 40 yaş üstü insanların yakını görme şikayetlerinin ardından glokom hastalıklarının teşhis edildiğini söyleyen Şahin, tedaviye ilk basamakta öncelikle damla tedavileri ile başladıklarını dile getirdi. Bir damla tedavisi yetmiyorsa yanına kombine ikinci damlayı ilave ettiklerini anlatan Şahin, “Bazen damladan istediğimiz sonucu alamazsak, lazer tedavileri eklememiz gerekiyor. Lazer tedavilerin etki süresi kısıtlı ve tekrarlamamız gerekebiliyor. Yine bunlarla da cevap alamazsak fistül cerrahileri ya da tüp, implant cerrahilerini de uygulamamız gerekiyor. Erken tanı bu hastalıkta çok önemli. Biz hastalara genelde 40 yaş sonrasında yakın görmesi bozulunca, şikayeti olmadan ve yakın gözlüğü almak için gelen hastalarda tesadüfen saptıyoruz. İlk dönemde şikayeti vermemesi sinsi bir hastalık olmasından dolayı. O yüzden erken tanı koyarsak hastalığı erken dönemde yakalayınca tedavi edebiliyoruz” diye konuştu.

Yozgat Şehir Hastanesi'nde önemli ziyaret! Yozgat Şehir Hastanesi'nde önemli ziyaret!

Geç tanı konulan hastalarda zaten görme siniri kaybı ilerleyici ve kalıcı olduğu için giden sinir hücrelerini geri çeviremediklerine değinen Şahin, “Sadece bundan sonraki dönemde hastalığı yavaşlatmak için tedavi vermemiz gerekiyor. Şikayet olmasa bile 40 yaş sonrasında herkese yıllık rutin göz kontrolünü öneriyoruz” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi