Gelecek Partisi'nin 4. yılında Ömer Aydoğmuş'tan tebrik mesajı Gelecek Partisi'nin 4. yılında Ömer Aydoğmuş'tan tebrik mesajı

Araştırmacı yazar Yurtlu, adeta ezber bozarak, Yozgat isminin menşei konusunda anlatılan, “Hak yozuna yoz katsın” yahut  “jeolojik açıdan Saray Köyü ile Yozgat arası kat kat, yüz kat oluğundan” mütevellid yazılıp-çizilen bir nevi şehir efsanelerine inat, “Yoz Kabilesinin yurdu” anlamına gelen “Yozgat” adını aldığını vurguladı. 

Yurtlu, ezber bozdu2

Yurtlu; “Bolu, Çankırı ve Ankara illerinde de Yozgat adını taşıyan yerleşim yerlerinin varlığı,  yaygın olarak anlatılanların, gerçeği yansıtmadığını teyit etmektedir” diye konuştu.

Yurtlu, ezber bozdu

Yurtlu açıklamasında; “Yozgat ismi, köken bilimi (etimoloji)  ve yer adları bilimi  (Toponimi) açısından tetkik edildiğinde 'Yoz' ve 'Gant' kelimelerinden oluştuğu aşikârdır. Dönemin literatüründe 'gant/kand' hane, ev, yurt anlamına gelmekte ve zamanla şehir, kasaba manası yüklenen bir kelime olup nihai olarak da muhaffifi şeklini alarak 'gat' haliyle dilimize yerleşmiştir.  Yoz, Asya civarında yaşayan bir Türk kabilesi olup, bu kabile mensuplarının bu toprakları yurt edinmesiyle 'Yoz'ların yurdu (Yozgat-yozkant; Yozgand) anlamına gelen 'Yozgat' adını aldığı gerçeğini; asılsız, söylentilere terk edemeyiz. Zira, Pazargad, Kilmigad (Yıldızeli), Golumbegad, Uzgand, Balgat, Manavgat gibi yerleşim yeri adlarındaki 'gat' son adının/uzantısının aynı köken ve anlamı taşıdığı, hatta (G) harfinin bazan da (K) şeklinde okunup söylendiği de dikkate alındığında Tokat’ın da aynı usulle türetildiği gerçeği anlaşılacaktır” dedi.

Yurtlu diğer yandan,  Yozgat yöresine ait başta; Sorgun, Bacılı, Balta, Dambasan ve Eynelli yer adları olmak üzere Osmanlıca hatalı okuma ve yazma,  ağız, şive ve efsanelere bağlı olarak anlatılıp yazılanların gerçeklikten uzak olduğunu söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi