Elektrikli araç kullanıcıları dikkat: Bu hataları sakın yapmayın! Elektrikli araç kullanıcıları dikkat: Bu hataları sakın yapmayın!

Vali Mehmet Ali Özkan, yayımladığı genelge ile kamu ihalelerinin şeffaf ve açık bir şekilde yürütülmesi için adımlar atılması gerektiğini söyledi.
Vali Mehmet Ali Özkan, "Kamu İhalelerinde ve Satın Alımlarda Şeffaflık ve Açıklık" konulu bir genelge yayımlayarak, kamusal ihalelerin ve alımların daha şeffaf ve açık bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla önemli bir adım attı. 
Genelge ile resmi ilanların, yasal gerekliliklere uygun olarak Basın İlan Kurumu (BİK) aracılığıyla gazetelerde yayınlanması gerektiği vurgulandı.
Vali Özkan, il genelindeki tüm kamu kurumları, ilçe kaymakamlıkları ve ilçe belediye başkanlıkları gibi kurumların gerçekleştirdiği mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre ve BİK aracılığıyla süreli yayınlarda ilgili mevzuatlara uygun bir şekilde ilan edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

ihale (3)
TÜM KURUMLARA GENELGE!
Vali Özkan’ın genelgesi şu şekilde, “Resmi Gazete'nin 18 Ekim 2022 Tarih ve 31987 Sayılı nüshasında 7418 sayılı ‘Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ yayımlanmıştır. Bu kanun değişikliği ile resmi ilan yayımını zorunlu kılan başta Kamu İhale Kanunu, Devlet İhale Kanunu, Tebligat Kanunu ve Kamulaştırma Kanunu olmak üzere diğer kanunların ilgili hükümlerinde; gazeteler resmi ilanların yayım mecrası olarak muhafaza edilmiştir. 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere ‘gazete’ ibaresinin yanına ve ’internet haber sitesi’ ibaresi de eklenmiştir.”
“HÜKÜMLER YERİNE GETİRİLECEK”
Özkan genelgede, “İlimiz genelinde ‘Doğrudan Temin’ usulünün genel bir ihale yöntemi olarak algılanmaması, doğrudan temin hükümlerinden faydalanmak için mal ve hizmet alımları ile yapım-onarım işlerinin bölünmemesi gerekmektedir. Kurumların ihalelerini yaparken, Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen özel koşullar dışına çıkılmaması, istenilen rekabet ortamının oluşturularak, kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması, ihalenin ilanına ilişkin hükümlerin yerine getirilerek olası itiraz ve iptallerin önüne geçilmesi sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.

ihale (1)
“TÜM KURUMLAR BU KURALA UYACAK”
Genelgenin devamında Özkan, “Tüm ihalelerin eşit, şeffaf, herkese açık şekilde yapılması esas olup, teknik bakımdan özellik arz eden kurumlar hariç tüm kurumlar bu kurala uyacaktır. Bu doğrultuda resmi ilanların Basın İlan Kurumu aracılığıyla gazete ve internet haber sitesinde ilgili mevzuatlara göre neşrinin gerçekleştirilerek herhangi bir aksaklığı meydan verilmemesini önemle rica ederim” şeklinde konuştu.

Kaynak: İleri Gazetesi