3 üniversite personel alınacak! 3 üniversite personel alınacak!

Yozgat Rehberlik ve Araştırma Merkezi uzman psikolojik danışmanları tarafından merkez ilçe ve merkez ilçeye bağlı köyler, Aydıncık ve Çekerek ilçe okullarında ''Sınır Koyma'' ve ''Okullarda Akran Zorbalığı ile Baş Etme Becerileri'' konulu seminer düzenlendi.

Eğitim (1)

Düzenlenen seminerde, Sınır koyma nedir, sınır koymanın önemi nedir, Sınır koymanın türleri, Hayır diyebilme becerileri, hayır diyebilmenin önemi, Akran zorbalığı nedir, akran zorbalığının türleri nelerdir, hangi durumlarda ortaya çıkar, Akran zorbalığında gruplar kimlerdir, bu grupların özellikleri nelerdir, Akran zorbalığı ile baş etmek için neler yapmalıyız konularında öğrenciler bilgilendirildi.

Eğitim (2)

Yozgat Rehberlik ve Araştırma Merkezi müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Akran zorbalığı bir öğrencinin ya da öğrenci grubunun bilerek, isteyerek kendinden güçsüz bir başka öğrenciye zarar vermesi ya da onu incitmesidir. Bu davranışlar fiziksel, sözel ve sosyal zorbalık biçiminde ortaya çıkabilir. Akran zorbalığı, zorbalık yapan, zorbalığa uğrayan ve izleyici durumunda olan öğrenci ya da öğrenci gruplarının hepsinde farklı etkiler ortaya çıkartmaktadır. Bu etkiler içerisinde öfke ile baş etmede zayıf olma, şiddete yatkın olma, okuldan uzaklaşma, içe kapanma, utangaçlık, kendini ifade edememe ve özgüven kaybı gibi davranış değişikliklerinin geliştiği görülmektedir. Akran zorbalığının ortaya çıkmasının en önemli nedenlerinin biri de akran baskısına hayır diyememektir. Akran baskısı ise sınır koymanın öneminin bilinmesi, sınır koyma becerilerinin günlük hayatımızda kullanılması ve hayır diyebilme becerilerinin gelişmesi ile aşılabilecek bir durumdur. Ülkemizde son yıllarda okullarda şiddetin önlenmesi, şiddetle mücadele ve akran zorbalığı ile baş etme becerileri konusunda hem bakanlıklar düzeyinde hem de yerel düzeyde imzalanan protokollerin neticesinde hazırlanan eylem planları ile çalışmalar yürütülmektedir. Bununla birlikte okullarımızda sene başında hazırlanan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri planlarında akran zorbalığı ve sınır koyma konularında okul rehber öğretmenleri/psikolojik danışmanları tarafından çalışmalar planlanmaktadır ve sene içerisinde planlanan çalışmalar yapılmaktadır. Yozgat Rehberlik ve Araştırma Merkezi uzman psikolojik danışmanlarınca eğitim-öğretim yılı başında hazırlanan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri planında ilimizin yerel hedefi olan ‘sınır koyma’ ile ‘okullarda akran zorbalığı’ başlıklarında çalışmalar planlanmıştır. Planlanan bu çalışmalara istinaden 19-29 Şubat 2024 tarihleri arasında sorumluluk bölgemizdeki Merkez ilçe ve merkez ilçeye bağlı köy okulları ile Aydıncık ve Çekerek ilçelerimizdeki rehber öğretmeni/psikolojik danışmanı olmayan ilkokullarımızda 3. ve 4. sınıf düzeyinde 840 öğrenciye yönelik yerel hedef ‘sınır koyma’ ve ‘okullarda akran zorbalığı’ konularında seminerler düzenlenmiştir. Temel amacımız bireylerde psikolojik sağlamlık ve zorluklarla baş etme becerilerine katkıda bulunmaktır. Okul temelli önleyici rehberlik kapsamındaki çalışmalarımız devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi