Yozgat’ta 25 kursiyere doğum salonları ve yenidoğana yönelik girişimde bulunan tüm sağlık çalışanlarının standart bir canlandırma uygulayabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması amacıyla NRP Uygulayıcı Sertifikalı Eğitimi başladı.

Sertifikalı Eğitimi Başladı 2

Eğitim hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, “Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) 1998 yılından bu yana ülke genelinde doğumda bebeğe eli değen tüm sağlık çalışanlarını hedef alan ve başarıyla yürütülen bir hizmet içi eğitim programıdır. Doğum eyleminde görev alan tüm sağlık personelinin standart bir neonatal resüsitasyon eğitimi alması ve bu bilgi, becerileri belirli aralıklarla yenilemesi ve Türkiye'nin her köşesinde doğan çocuklara gerektiğinde aynı nitelikte resüsitasyon yapılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Temel resusitasyon uygulamalarının yerleştirilmesi için bu konuda standart uygulama yapacak, eğitim almış sağlık personelinin yetiştirilmesiyle önlenebilir ölüm nedenlerinden olan asfiksiye bağlı mortalite ve morbiditede gelişmiş ülke değerlerine ulaşılması hedeflenmektedir” ifadelerini kullandı.

Sertifikalı Eğitimi Başladı

NRP NEDİR?

Dünyada aranan bitki! Yozgat’ta yetişiyor… Altın değerinde Dünyada aranan bitki! Yozgat’ta yetişiyor… Altın değerinde

Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) 1998 yılından bu yana ülke genelinde doğumda bebeğe eli değen tüm sağlık çalışanlarını hedef alan ve başarıyla yürütülen bir hizmet içi eğitim programıdır. Temel resusitasyon uygulamalarının yerleştirilmesi için bu konuda standart uygulama yapacak, eğitim almış sağlık personelinin yetiştirilmesiyle önlenebilir ölüm nedenlerinden olan asfiksiye bağlı mortalite ve morbiditede gelişmiş ülke değerlerine ulaşılması hedeflenmektedir.

Yurt çapında doğum eyleminde görev alan tüm sağlık personelinin standart bir neonatal resüsitasyon eğitimi alması ve bu bilgi, becerileri belirli aralıklarla yenilemesi, eğitim yapılan illerde gerçekleştirilen hastane ziyaretleri ile doğumhane koşullarının yerinde görülerek saptanan sorunlar için kuruma özel çözümlerin kurum yetkilileri ile birlikte üretilmesi ve çalışma koşullarının verilen eğitimle paralel duruma getirilmesi, tüm bu çalışmalar neticesinde Türkiye'nin her köşesinde doğan çocuklara gerektiğinde aynı nitelikte resüsitasyon yapılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Sertifikalı Eğitimi Başladı 1

NRP  Türkiye uygulamasında kullanılan kurs kitabı, Amerikan Pediatri Akademisi/Amerikan Kalp Birliği kurs kitabının Türkçe çevirisidir. AAP/AHA’nın 2001 ve 2007, 2012 ve 2017 yıllarında güncelleme gerçekleştirmesi sonucu Türkiye’de kullanılmakta olan NRP uygulayıcı kitabı da aynı yıllarda güncellenmiştir. Materyal güncellemesini takiben eğitimcilerin güncellemeleri tamamlanmıştır. Teorik konuların yanı sıra uygulamalarda da AAP standartlarına uyulmaktadır. Ancak yerel özellikler uygulamalarda dikkate alınmaktadır. Program kapsamında yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmayıp, tüm dünyadaki yenidoğan ölümlerinin önlenmesine de katkı sağlamak amacıyla farklı ülkelerde de eğitici ve uygulayıcı eğitimleri verilmektedir.

Muhabir: Hakan Demirbaş