Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 30 Nisan 2024 Salı günü MOGAN MTAL Uygulama Oteli’nde düzenlenen “Eğitim Fakültesi Dekanları İstişare Toplantısı”na davet edilerek fakülteyi temsilen katıldı.

Eğitim Bakanlığı, Sizin Bakanlığınız’

Toplantıya Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MEB temsilcileri ve Eğitim Fakültesi Dekanları katılırken, gündem konusu “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” başlığıyla açıklanan yeni öğretim programları ve Öğretmenlik Meslek Kanunu Taslağının değerlendirilmesi oldu. Bakan Yusuf Tekin yaptığı konuşmasında, bilimsel bilgi üreten üniversitelerle kamu politikalarını yapanlar ve uygulayıcılar arasında bir kopukluk olduğunu, daha önceki bürokratik görevi ve rektörlük sürecinde tespit ettiği bu kopukluğun giderilmesi gerektiğini söyledi.

Bozok Üniversitesinde ilk kez düzenlendi! Bozok Üniversitesinde ilk kez düzenlendi!

Eğitim Bakanlığı, Sizin Bakanlığınız’1

Toplantının devamında, bakan yardımcıları tarafından Eğitim Fakültesi Dekanlarına gündem başlıklarıyla ilgili olarak üç konuda sunum yapıldı. Ardından paydaş görüşleri doğrultusunda revize edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu taslak çalışması paylaşıldı. Yeni öğretim programlarına ve kanun taslağına ilişkin olarak Eğitim Fakültesi Dekanlarının görüşleri alınarak; Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler arasındaki eşgüdümü arttırmanın önemi ve yolları üzerine görüşüldü. Toplantı Bakan Tekin’in Eğitim Fakültesi Dekanlarına şu çağrısıyla son buldu: “Millî Eğitim Bakanlığı, sizin bakanlığınız. Aklınıza gelebilecek her türlü konu, çalıştığınız her türlü konu bizim açımızdan bir politika önermesine dönüşüyorsa bizim açımızdan değerlidir ve uygulanmaya açıktır.”

Muhabir: Alpaslan Demir