Demokratik toplumun temel direğinin adalet, adalete erişimin güvencesinin ise avukat olduğuna değinen Ayanoğlu, avukatların yalnızca müvekkillerinin değil, aynı zamanda savunma hakkının da temsilcisi olduğunu söyledi. Her bir avukatın hak savunucusu olduğunu yineleyen Ayanoğlu, “Avukat olmadan adil yargılanma olmaz. Adil yargılanma olmadan, toplumsal barış ve güven tesis edilemez, hukukun üstünlüğü korunamaz. Savunma hakkının güvencesi olarak avukat, hukuk devletinin hayata geçirilmesini sağlar. Bizler, yüklendiğimiz bu onurlu görevi, kutsallığına yakışır şekilde özen, doğruluk ve onurla yerine getirmenin çabası içerisindeyiz” dedi.

Avukat Için De Adalet’ 1

“DARP EDİLİYOR, ÖLDÜRÜLÜYOR”

Adalete erişim hakkı için güçlü avukat, güçlü avukat için ise güçlü Baro gerektiğini belirten Ayanoğlu, “Yurttaşın haklarının savunucusu avukat, avukatın savunucusu Barodur. Baro yalnızca meslek örgütü değil, yurttaşların başta adil yargılanma olmak üzere, hak ve özgürlüklerinin takipçisidir. Baro ve avukat zayıf düşerse, bundan en büyük zararı yurttaşlar ve hukuk düzeni görür. Bunu dile getirmek için bugüne kadar hep ‘Güçlü Baro Güçlü Avukat’, ‘Herkes için adalet, adalet için avukat’ dedik. Ancak ülkemizde avukatların sosyoekonomik sorunları her geçen gün arttı. Mesleğimizin ve Baroların ekonomik sürdürülebilirliği tarihimizin en alt düzeyine inmiş durumdadır. Yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda hukuki ve fiziki şiddetle de karşı karşıyayız. Avukatlar, müvekkiliyle özdeşleştiriliyor, yargılanıyor, darp ediliyor, yaralanıyor ve öldürülüyor” şeklinde konuştu.

Avukat Için De Adalet’ 2

“AVUKAT İÇİN DE ADALET”

Bugün ‘Avukat İçin de Adalet!’ diye haykırmak zorunda kaldıklarının altını çizen Ayanoğlu, yaşadıkları sorunların, mesleğin icrasını imkansız hâle getirerek adaletin tesisi önünde bir engel oluşturduğunu söyledi. 
Türkiye’nin 81 ilinde, 190 bin avukatın kayıtlı olduğu meslek örgütleri olarak, avukat için adaletin sağlanmadığı bir 5 Nisan Avukatlar Günü daha geçirmeyi kabul etmediklerini ifade eden Ayanoğlu, “Yurttaşların hak arama özgürlüğünün teminatı olan savunmayı temsil eden avukatlar, onların örgütlü gücü Barolar ve Türkiye Barolar Birliği olarak; 27 Nisan 2024 Cumartesi günü Ankara’da ‘Avukat İçin de Adalet’ demek, mesleğimizin çözüm bekleyen sorunlarını bir kez daha haykırmak, şiddete ve ekonomik sorunlarımıza karşı meslek onurumuzu ve emeğimizi savunmak için buluşuyoruz. Adalet için sorumluluk yüklenen her avukatla birlikte, ‘avukat için de adalet’ mücadelesinde kararlılıkla ilerleyecek, onurlu meslek mirasımızı geleceğe taşıyacağız” diye konuştu.
Ayanoğlu açıklamasında 5 Nisan Avukatlar Günü vesilesi ile mesleğin sorunlarının çözümüne yönelik talepleri şu şekilde açıkladı;
“Nitelikli bir hukuk eğitimiyle hem mesleğimizde hem de adalet hizmetlerinde niteliğin artırılmasını istiyoruz.
Yalnızca Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı değil, staj sonrasında Avukatlık Meslek Sınavı istiyoruz.
Avukata yönelik şiddetin son bulmasını, şiddet faillerinin en ağır yaptırımlarla cezalandırılmasını istiyoruz.
Kamu avukatlarının özlük haklarının kanunla düzenlenmesini istiyoruz.
CMK Ücret Tarifesi’nin avukatın emek ve mesaisini karşılayacak düzeyde olmasını istiyoruz.
Mesleki faaliyetimizin temeli olarak yargı bağımsızlığının tesisini, hukukun üstünlüğü ilkesine uygun hareket edilmesini istiyoruz.
Mesleğimizin itibarının korunmasını istiyoruz.
Stajyer avukatlar için Hazine’den karşılanan ücret istiyoruz.
Adli yardım ödeneklerinin artırılmasını istiyoruz.
Başta CMK ve adli yardım ödemelerinde olmak üzere, avukatlık hizmetleri için KDV indirimi istiyoruz.
Avukatlık mesleğinin iş alanlarının daraltılmasının önüne geçilmesini istiyoruz.
Kişisel verilerin korunması vb. gerekçelerle mesleki faaliyetlerimizin engellenmemesini istiyoruz.
Baroların gelirlerinin artırılmasını sağlayacak hukuki mekanizmaların hayata geçilmesini istiyoruz.
Bağlı çalışan avukatların hukuki statülerinin güvence altına alınmasını istiyoruz.
Avukatın tekel hakkını olduğu kadar yurttaşın adil yargılanma hakkını da ihlal eden hukuka aykırı faaliyetlere son verilmesini istiyoruz.
Yargının kurucu unsurları arasında eşitlik, savunma makamı için adil bir temsil gücü istiyoruz.”

Avukat (1)

“MESLEK MİRASIMIZI GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ”

1,2 milyar TL'lik tarımsal destek hesaplarda 1,2 milyar TL'lik tarımsal destek hesaplarda

Ayanoğlu, “Türkiye’nin 81 ilinde, 190 bin avukatın kayıtlı olduğu meslek örgütleri olarak, avukat için adaletin sağlanmadığı bir 5 Nisan Avukatlar Günü daha geçirmeyi kabul etmiyoruz. Yurttaşların hak arama özgürlüğünün teminatı olan savunmayı temsil eden avukatlar, onların örgütlü gücü Barolar ve Türkiye Barolar Birliği olarak; 27 Nisan 2024 Cumartesi günü Ankara’da ‘Avukat İçin de Adalet’ demek, mesleğimizin çözüm bekleyen sorunlarını bir kez daha haykırmak, şiddete ve ekonomik sorunlarımıza karşı meslek onurumuzu ve emeğimizi savunmak için buluşuyoruz. Adalet için sorumluluk yüklenen her avukatla birlikte, ‘avukat için de adalet’ mücadelesinde kararlılıkla ilerleyecek, onurlu meslek mirasımızı geleceğe taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi