Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılında memurlara yapılacak aynî ve nakdî giyecek yardımlarının azami birim fiyatlarını belirleyen genelge yayımlandı.

Tutarlar Gözden Geçirilmeli1

Genelge ile alakalı bir açıklama yapan Diva Sen Genel Başkanı Osman Taşçı, “Giyim yardımı tutarları acilen gözden geçirilmeli” dedi.

Genel Başkan Osman Taşçı genelge paylaşarak şunları söyledi: “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesi gereğince verilmesi öngörülen giyecek yardımı ile ilgili hususlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu Yönetmelik hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ile bu Kanunun ek geçici 21 inci maddesinde belirtilen personel ve diğer kanunlarda giyecek yardımı konusunda 657 sayılı Kanuna göre işlem yapılacağına ilişkin hüküm bulunan personel hakkında uygulanır.”

Tutarlar Gözden Geçirilmeli

GİYECEK YARDIMINDAN YARARLANACAK OLANLAR

Geliri yüksek alanda zarar... Çekerek'te ekipler harekete geçti! Geliri yüksek alanda zarar... Çekerek'te ekipler harekete geçti!

Madde 3-2’nci maddede belirtilen personelden giyecek eşyası verilecek olanlar, kadro unvanları ve hizmet sınıfları itibariyle belirlenmiştir. Yapılan ödemeler nakdî olarak İl, İlçe Müftüsü, Vaiz, İmam Hatip ve Müezzin Kayyımların Fes ve Cübbe giyim yardımı tutarı adı altında 2024 yılında 205,20 lira olarak ödenmiştir. Bu verilen tutara Fes ve Cübbe alınamamaktadır. Diğer bir gülünç rakam ise Veri Hazırlama Kontrol İşletmenlerine ödenen iş önlüğü giyim yardımıdır. Bu yardım 2024 itibariyle 67,78 lira tutarında olup, tedavülde dahi olmayan ve kullanılmayan iş önlüğü adı altında giyim yardımı olarak ödenmektedir. Dairenin iş yükünü çeken ve misafir karşılayıcı olarak da görev yapan Veri Hazırlama Kontrol İşletmenlerine hak ettiği giyim yardımı olan Takım elbise ve ayakkabı şeklinde ödenmesi daha doğru olacaktır. Yönetmelikte acilen düzenleme yapılmadır. Tasarruf tedbirleri kapsamında bu düzenlemenin yapılamayacağı şeklinde bir sonuç ortaya çıkarsa bizler Diva Sen olarak yapılan bu gülünç ödemelerin ya tamamen kaldırılması ya da Devlet olarak tam manasıyla tasarrufa gidilmesinden yanayız.”

Muhabir: Alpaslan Demir