Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiren önemli bir karar Resmi Gazete'de duyuruldu. Artık tapusu bulunan kişilerden belirli belgeler talep edilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile birlikte milyonlarca tapu sahibini yakından ilgilendiren bir karar alındı. Yapılan değişikliklerle birlikte, tapu sahiplerinden belirli belgelerin talep edilmesine başlanacak ve bu süreç için 15 günlük bir süre tanındı.

Tapusu Olandan Isteniyor... 15 Gün Süresi Var! (1)

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı kararlar arasında Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler de bulunuyor. Yayımlanan yeni yönetmelik ile çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini kayıt altına almak amacıyla oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemi'nin kullanımına ilişkin detaylar belirlendi.

Yönetmelikte yapılan önemli bir değişiklik ise taahhütname kapsamındaki arazilerin belirlenmesiyle ilgili. Bu arazilerin belirlenmesinde üretim yılına ait uydu görüntüleri veya tespit komisyonları tarafından yapılacak belirlemeler etkili olacak. Ancak, mirasçılar veya hissedarlar, taahhütname kapsamındaki arazilere itiraz ederlerse, bu itirazlar dikkate alınacak ve ilgili arazilere ait kayıtlar, itiraz edilen hisse oranlarına tekabül eden alanlar için sonlandırılacak.

Son dakika... Yozgat'ta kapınız her an çalabilir! Son dakika... Yozgat'ta kapınız her an çalabilir!

Tapusu Olandan Isteniyor... 15 Gün Süresi Var! (3)

Ayrıca, veraset yoluyla devralınan ve taahhütname ile başvurulan arazilere ilişkin düzenlemeler de yapıldı. Eğer hissedar veya mirasçılar bu arazilere itiraz ederlerse, ilgili arazilere ait kayıtlar, itiraz edilen alanlara ilişkin taahhütname süresinin sonuna kadar geçerli olacak şekilde güncellenecek.

Veraset yoluyla iştirak edilen ve taahhütname ile başvurulan arazilere ilişkin yönetmelikte yapılan değişikliklerle birlikte, hissedarlar veya mirasçılar tarafından yapılan itirazlar sonucunda kayıtlar, taahhütname süresinin sonuna kadar geçerli olacak şekilde sonlandırılacak.

Tapusu Olandan Isteniyor... 15 Gün Süresi Var! (2)

ARTIK O BELGE İSTENECEK

Ayrıca, tapu sicilinde kayıtlı malikin ölümü durumunda, miras hakkının tescil edilmemiş araziler, intikali yapılmamış araziler olarak kabul edilecek.

Bu intikali yapılmamış arazilere ilişkin yapılan taahhütname başvurularına mirasçılar tarafından itiraz edilmesi durumunda, mirasçılık belgesi talep edilecektir.

Öte yandan, başvurulan arazide kendi hissesi olmayanlar için hissedarlarla yapılan kira sözleşmesi veya taahhütname talep edilirken, veraset yoluyla iştirak edilen arazilerde hisse oranlarının belirsiz olduğu durumlarda, tüm hissedarlarla yapılan kira sözleşmesi veya taahhütname istenecek.

Kaynak: Haber Merkezi