Türkiye İstatistik Kurumu'nun "İstatistiklerle Aile 2023" bültenine göre, geçen yıl ülke genelinde ortalama hane halkı büyüklüğü 3,14 kişiye geriledi.

Türkiye'nin Aile Istatistikleri Açıklandı1

Tapu sahipleri 15 günlük süreye dikkat edin! Pişman olmayın Tapu sahipleri 15 günlük süreye dikkat edin! Pişman olmayın

Şırnak, 4,86 kişiyle en yüksek hane halkı büyüklüğüne sahip il olarak öne çıkıyor. Yozgat ise tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hane halkları ile toplam hane halkları içinde anne ve çocuklardan oluşan hane halkları oranının en düşük olduğu iller arasında bulunuyor.

Türkiye'nin Aile Istatistikleri Açıklandı

Türkiye genelindeki hane halkı yapılarına ilişkin ADNKS sonuçlarına göre, 2008'de ortalama hane halkı büyüklüğü 4 kişi iken, 2023'te bu rakam 3,14 kişiye düştü. İllere göre incelendiğinde, 2023'te ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il Şırnak olurken, Çanakkale ise en düşük hane halkı büyüklüğüne sahip il olarak belirlendi. Ayrıca, yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hane halklarının oranının 2015'te yüzde 14,4 iken, 2023'te yüzde 19,7'ye yükseldiği görüldü.

Türkiye'nin Aile Istatistikleri Açıklandı2

Hane halkı tipleri incelendiğinde ise Gümüşhane'nin yüzde 30,4 ile en yüksek tek kişilik hane halkı oranına sahip olduğu göze çarpıyor. Diğer yandan, tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının oranının en yüksek olduğu il Gaziantep olarak kaydedilirken, en düşük oran ise Gümüşhane'de görüldü.

Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hane halklarının oranının en yüksek olduğu il geçen yıl Elazığ iken, en düşük oran ise Yozgat'ta tespit edildi. Toplam hane halkları içinde anne ve çocuklardan oluşan hane halklarının oranının en yüksek olduğu iller Elazığ, Bingöl ve Adana iken, en düşük oranlar Ardahan, Yozgat ve Kars illerinde belirlendi.

Baba ve çocuklardan oluşan hane halklarının oranının en yüksek olduğu iller Kilis ve Malatya iken, en düşük oranlar ise Nevşehir, Tokat ve Sinop'ta kaydedildi. Geniş aileden oluşan hane halklarının oranının en yüksek olduğu il Hakkari iken, en düşük oran ise Eskişehir'de görüldü.

Kaynak: AA