Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda İl Özel İdaresi 2024 yılı performans programının yatırım ve çalışma programı görüşüldü.

Toplantıda İl Özel İdaresi kanununu 31. Maddesinde Vali ilgili olduğu yılbaşından önceki yıllık performans planını hazırlayıp Genel merkeze sunar hükmü uyarınca kamu idarelerince hazırlanacak performans programları hakkındaki yönetmeliğin 5. ve 6. Maddeleri gereğince hazırlanan ve encümence yapılan incelemede uygun görülen ve İl Genel Meclisine havale edilen İl Özel İdaresi 2024 yılı performans programının yatırım ve çalışma programı görüşüldü.

Yozgat'ta ekimi yapıldı: Karbon salınımını azaltıyor! Yozgat'ta ekimi yapıldı: Karbon salınımını azaltıyor!

Performanslar görüşülüyor! (3)

Gündemin ilk maddesinde İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan İl Özel İdaresi İmar Kentsel İyileştirme Müdürlüğü performansı hakkında hazırlanan rapor okundu.

Raporu okuyan İmar ve Bayındırlık Komisyon Başkanı Ekrem İlker, “İl Özel İdaresi İmar ve kentsel İyileştirme Müdürlüğü 2024 yatırım programlarından belirtilen işlerden Yurtiçi Geçici Görev yollukları için 50 bin lire, İlan giderleri 50 bin lira, Güneş enerjisi santrali 100 lira, Nazım İmar Planı ile Mevzi İmar Planı yapılması projesi 100 lira, Çevre düzenleme 100 lira, park bahçe tesisleri ile mesire alanı yapılması projesi 100 lira, diğer kültür varlığı palımı projesi 100 lira, eski eser alım ve onarım projesi 100 lira, köy gelişim ve yerleşim alan projesi 100 lira, imar uygulama yapım projesi 100 lira ve Arkeolojik kazı giderleri için 100 lira, İl Çevre Düzeni planı yapılması projesi için ise sıfır lira olmak üzere toplamda 100 bin 800 lira ödeneğin ayrılması ve harcama kalemlerinin açılması, projelerin 2024 yılı performans programına dahil edilmesi ve plan Bütçe komisyonunca değerlendirilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür” dedi.

Performanslar görüşülüyor! (7)

Okunan rapor meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Toplantının ikinci maddesinde ise İl Genel Meclisi Göletler ve Su Ürünleri Komisyonu Başkanı Şakir Taşdemir, İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü performans programı hakkında hazırlanan raporu okudu.

Taşdemir, “İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2024 yılı yatırım programında belirtilen işlerden yurt içi geçici görev yollukları için 5 bin lira, İlan giderleri için 100 bin lira ve memurların öğle yemeği yardımı için 100 bin lira olmak üzere toplamda 205 bin lira ödeneğin ayrılması ve harcama kalemlerinin açılması, projelerin 2024 yılı performans programına dahil edilmesi ve Plan Bütçe komisyonunca değerlendirilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür” dedi.

Okunan rapor meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Kaynak: Hakan Demirbaş