Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılan burs ve kredi başvurularının ardından, öğrencilere çeşitli destekler sağlanmaktadır. Özellikle öğrenim kredisi, eğitim hayatını sürdüren öğrencilere maddi destek sunan bir seçenek olarak ön plana çıkmaktadır. İşte 2023-2024 öğrenim kredisi hakkında merak edilen detaylar:

Öğrenim kredisi, öğrencilere eğitimlerini tamamladıktan sonra geri ödenmek üzere sağlanan finansal bir destektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre, 2024 yılında lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans öğrencileri için 4 bin, doktora öğrencileri için ise 6 bin lira olarak belirlenmiştir.

kyk kredi (2)

KREDİ GERİ ÖDEME KOŞULLARI:

Kredi borcu, öğrencinin eğitim aldığı süre boyunca her ay belirli bir taksit miktarıyla ödenir.

Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Ders saatlerinde değişiklik mi olacak Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Ders saatlerinde değişiklik mi olacak

Öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl sonra ödeme dönemi başlar.

Borç ödemeleri, öğrencinin kredi aldığı süre kadar devam eder.

Ödemeler, kredi alınan tarihten itibaren başlayarak her ayın son iş günü mesai bitimine kadar yapılır.

kyk kredii

ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARI VE HESAPLAMA:

Kredi borcu, kredinin verildiği tarihten öğrenim süresinin bitimine kadar geçen süre veya kredinin kesildiği tarihe kadar olan süre kadar olacaktır.

Borç tespit edildikten sonra, öğrenci borcunu vadesi geldiğinde ilgili bankanın ödeme kanallarını kullanarak ödeyebilir.

KREDİ GERİ ÖDEME SÜRECİ:

Öğrenci, kredi alma aşamasında düzenlediği "Burs/Kredi Taahhütnamesi" ile borçlarını tebliğ beklemeksizin, normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlayarak kredi aldığı süre kadar aylık taksitler halinde ödemeyi taahhüt eder.

KREDİ BORCUNU ERTELEME:

İşsizlik veya öğrencilik durumunda, borçlu öğrenciler borçlarını ilgili bankanın ödeme kanallarını kullanarak ödeyebilirler.

Borçlu, vadesi gelmemiş olanlar ve borç taksitlerini düzenli ödeyenler, çalışmadığını Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan teyit ettikten sonra, her yıl için belirlenen miktarın yüzde onu ilave edilerek kredi borcu hesaplanır.

kyk kredi (1)

ÖĞRENİM KREDİSİ SİLME DURUMLARI:

Öğrenim sırasında veya sonrasında vefat eden veya yüzde doksan ve üzeri engelli olduğu sağlık kurulu tarafından tespit edilen öğrencilerin kalan borçları terkin edilir.

BURS VE KREDİDEN YARARLANMA KOŞULLARI:

Ön lisans, lisans, lisansüstü, ve dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrenciler, vakıf üniversitesi öğrencileri, ikinci öğretim öğrencileri KYK bursu ve öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

KREDİ KESİLME DURUMLARI:

Kayıt dondurma, öğretim kurumundan izin alma, ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma durumunda, kredi almaktan vazgeçme, öğretim kurumunun kapatılması, yurt cezası alma durumunda öğrencinin kredisi kesilir.

Kaynak: Haber Merkezi