Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencileri ilgilendiren yeni bir değişiklik kararını açıkladı.

Okullar tatile girmeden önce ellerine karnelerini alan öğrenciler artık sadece ders notlarıyla karşılaşmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan yeniliğe göre artık karnelerde akademik başarının yanı sıra sosyal etkinliklere katılım durumları da yer alacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda Değişiklik! Karneler Tamamen Değişti (4)

YENİ TASARIM YOLDA

MEB, öğrencilerin başarı durumunu belirten karnelerle ilgili yeni bir adım attı. Tasarımına aşina olunan dönem sonu karnelerde artık sadece ders notları yer almayacak. Karnelerin yeni tasarımında öğrencilerin sosyal etkinliklere katılım durumları belirtilecek ve derecelendirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda Değişiklik! Karneler Tamamen Değişti (3)

SOSYAL ETKİNLİKLER 5’E AYRILACAK

Okul içi ve okul dışında gerçekleştirilen ve katılım durumlarının paylaşılacağı sosyal etkinlikler, karnelerde “bilimsel”, “kültürel”, “sanatsal”, “sportif” etkinlikler ve “toplum hizmeti” olarak 5 ana başlıkta sunulacak.

Öte yandan öğrencilerin sosyal etkinliklerle ilgili durumları karnelerde ‘katılım’, ‘ürün ortaya koyma’, ‘performans gösterme’ ve ‘derece alma’ olmak üzere 4 ana düzeyde derecelendirilecek.

Çocukların sosyal etkinliklere katılımlarının derecelendirilmesi, etkinliklerin yerine göre de olacak. Bununla ilgili MEB tarafından belirlenen kriterlere göre "okul içi", "okullar arası", "ilçe geneli", "il geneli", "bölgesel", "ulusal" ve "uluslararası" değerlendirmeleri yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda Değişiklik! Karneler Tamamen Değişti (2)-1

ÖNDEN TESPİT EDİLEBİLECEK

Bakanlık tarafından sunulan yeni düzenlemenin detaylarına göre, bu yeni düzenleme sayesinde öğrenciler karnelerini aldıklarında sadece ders notlarını değil sosyal etkinliklere katılım durumlarını da görüp inceleyebilecek.

Öğrencilerin sosyal etkinliklere katılımlarının görünür olması, yeteneklerinin ortaya çıkması ve ilgilerinin belirlenmesi açısından birçok faydayı da beraberinde getirecek.

Yozgat’ta dereceye girdiler, ödülleri kaptılar! Yozgat’ta dereceye girdiler, ödülleri kaptılar!

Öğrencilerin e-Okul sistemlerine de işlenecek olan bu veriler, ilerleyen dönemde bir üst eğitim kurumuna yerleşmelerinde öncü detaylar olarak öne çıkacak ve öğrencilere rehberlik hizmeti için kaynaklık edecek.

Bu kapsamda, okul yönetimi ve öğretmenler, eğitim gören bir öğrencinin spora ya da sanata olan ilgisini tespit edebilecek, ilgi ve becerilerini sistemden öğrenebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda Değişiklik! Karneler Tamamen Değişti (2)

E-OKUL SİSTEMİNE 3 KATEGORİDE İŞLENECEK

Öğrencilerin sosyal etkinlik katılımları e-Okul sisteminde resmi kayıtlara geçecek. Bu bağlamda öğrencilerin sosyal etkinlikleri sistemde 3 kategori halinde yer alacak. Buna göre, öğrencilerin sosyal etkinlik belgelerine ‘okul etkinlikleri’, ‘merkezi etkinlikler’ ve ‘okul dışı bireysel etkinlikler’ olmak üzere üç kategoride giriş yapılacak.

Okul etkinlikleri, en az bir danışman öğretmen rehberliğinde oluşturulan öğrenci kulüplerindeki faaliyetlerden oluşacak. Bu etkinlikler, öğrenci kulüplerince daha önce planlanan etkinlikleri ve toplum hizmeti çalışmalarını kapsayacak.

Merkezi etkinlikler MEB merkez ve taşra teşkilatı tarafından düzenlenen proje ve iş birliklerinin izne bağlı etkinliklerinden oluşurken öğrencilerin modüllerine işlenecek okul dışı bireysel etkinliklerde ise öğrencinin velisinin bilgisi dahilinde MEB tarafından uygun görülen kuruluşlarda alınan etkinlikler yer alacak.

Okul dışı bireysel etkinlikler, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Aile ve Sosyal Politikalar ile Kültür ve Turizm bakanlıklarına bağlı kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, belediyeler ile diğer resmi kurum ve kuruluşlarca düzenlenen etkinliklerden oluşacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda Değişiklik! Karneler Tamamen Değişti (1)

MEB KILAVUZ PAYLAŞTI

Sosyal etkinlik modülünün anlaşılabilmesi ve daha sağlıklı şekilde yapılabilmesi için MEB tarafından bir kılavuz yayınlandı.

Kılavuz içinde sosyal etkinlikler ve kategorileriyle sosyal etkinlik türleri ayrıntılı olarak görülüyor.

Ayrıca etkinliklerin e-Okul sistemine veri girişlerinin nasıl yapılacağı da örnekleriyle kılavuzda yer alıyor.

Kılavuza, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün internet sayfasından ulaşılabilecek.

Kaynak: AA