İnsan hakları kavramı, ferdin insan olarak yaratılmış olmaktan doğan asli haklarını ifade ettiğini belirten Dernek Başkanı Hüseyin Durusoy, “İslam dininin asli kaynağı olan Kur’an-ı Kerim de ve Hz. Peygamber efendimizin açıklamalarında, fikri temelleri sayılabilecek ilke ve amaçlardan söz edildiği, bu iki kaynak ışığında oluşan İslam kültür ve geleneğinde, insan hakları açısından zengin bir birikimin bulunduğu görülür” dedi.

Kadın ve çocuklar şehit ediliyor’

Büyüdüğü mahallede aday oldu! Büyüdüğü mahallede aday oldu!

Başkan Durusoy yapmış olduğu açıklama; “Kur’an da insanın bazı zaaflarının yanı sıra önemli imkan ve kabiliyetlerle de donatıldığı, saygı değer varlık olarak yaratıldığı, diğer yaratılanların üstlenemediği bir sorumluluk yüklendiği anlatılır ve onun yeryüzünde iyilik ve güzelliği hâkim kılmak üzere Allah’ın halifesi olarak görevlendirildiği belirtilir. Yine Kur’an’ın özel anlatım üslûbu içerisinde insanın yaşama, bir dini benimseme ve gereklerine göre hareket etme, sonuçlarına katlanarak dilediği davranışta bulunma, mülk edinme, seyahat, namus ve iffet, beden ve ruh sağlığını koruma gibi temel haklarına değinilir ve bunların korunmasına yönelik olarak farklı seviyelerde yaptırımlardan söz edilir. İnsanın sahip olduğu bütün haklar yaratıcının iradesine dayanır ve O’nun insana bağışıdır. Yüce Allah ‘Her kim bir kişiyi suçsuz yere öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kimde bir kişinin hayatını kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur’ buyurmaktadır. Peygamber efendimizin hicret esnasında Medine’deki değişik inanç mensuplarıyla ve etnik gruplarla yaptığı Medine Sözleşmesi, hayatı boyunca etrafındaki insanlara davranışları, çeşitli din mensuplarıyla ve kölelerle ilişkileri ve bu konudaki tavsiyeleri, savaşlarda, çocuklara, kadınlara ve yaşlılara dokunulmaması konusundaki davranışları insan hakları açısından büyük öneme sahip belge ve uygulama örnekleridir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi