Bu mucizevi olaylar, hem Kur'an-ı Kerim'de hem de hadislerde önemli bir yer tutmaktadır. Bebekken konuşan peygamberin kim olduğu, ilk ne dediği ve bu olayların nasıl gerçekleştiği merak edilmektedir. İşte detaylar:

Paygamber Islam (4)

BEBEKKEN KONUŞAN PEYGAMBER

Hz. İsa, İslam inancına göre babasız doğmuştur. Bu mucizevi doğum, annesi Hz. Meryem'in zina ile suçlanmasına sebep olmuştur. Ancak Allah, Hz. İsa'ya beşikte konuşma yeteneği vererek annesinin suçsuzluğunu kanıtlamıştır. İncil'de de bu olaydan bahsedilmektedir. Hz. İsa beşikteyken şöyle demiştir: "Ben Meryem'in oğlu İsa'yım. Allah bana kitap ve hikmet verdi, bana peygamberlik bahşetti."

Bu sözler, Hz. İsa'nın peygamberliğini ve annesinin masumiyetini ilan eden mucizevi bir beyan olarak kabul edilir.

Paygamber Islam (1)

CÜREYC HADİSESİ: KONUŞAN ÇOCUK

Hz. Muhammed'den Ebu Hureyre rivayetiyle gelen hadislerde, beşikte konuşan üç kişiden biri olarak Cüreyc hadisesindeki çocuk anlatılmaktadır. Bu olayda, Cüreyc adında bir zâhid, bir kadının iftirasına uğrar. Kadın, bir çobanla ilişkiye girer ve hamile kalır. Doğan çocuğun babasının Cüreyc olduğunu iddia eder. Halk, Cüreyc'e hakaret eder ve mabedini yıkar. Ancak Cüreyc, namaz kıldıktan sonra çocuğa "Baban kim?" diye sorar. Çocuk, mucizevi bir şekilde "Çobandır" cevabını verir. Bu olay, Cüreyc'in suçsuzluğunu ortaya koyar.

BENİ İSRAİL'DEN BİR KADININ OĞLU

Hadislerde ayrıca, Beni İsrail'den bir kadının çocuğunun doğar doğmaz konuştuğundan bahsedilmektedir. Ancak bu mucizevi olay hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır. Sadece bu çocuğun doğar doğmaz konuştuğu belirtilir, ne söylediği ise bilinmemektedir.

Paygamber Islam (2)

BEBEKKEN KONUŞAN PEYGAMBERLERİN İLK SÖZLERİ

Hz. İsa: "Ben Meryem'in oğlu İsa'yım. Allah bana kitap ve hikmet verdi, bana peygamberlik bahşetti."

Yozgat hava durumu 16 Haziran 2024 Yozgat hava durumu 16 Haziran 2024

Cüreyc Hadisesindeki Çocuk: "Babam çobandır."

Beni İsrail'den Bir Kadının Oğlu: Bu olay hakkında detaylı bilgi bulunmadığı için ne söylediği bilinmemektedir.

İslam dininde bebekken konuşan peygamber ve çocuklarla ilgili mucizevi olaylar büyük bir öneme sahiptir. Hz. İsa'nın bebekken konuşması, onun peygamberliğini ve annesinin masumiyetini ortaya koyarken, Cüreyc hadisesindeki çocuğun konuşması, bir iftirayı boşa çıkarmıştır. Bu mucizeler, İslam inancında Allah'ın kudretinin ve peygamberlerin yüceliğinin birer göstergesi olarak kabul edilmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi