TKDK 17 yaşında! TKDK 17 yaşında!

Ramazan Bayramı tatili süresince çalışanlar, fazla mesai ücreti alma hakkına sahip olacaklar. Fazla mesai ücreti hesaplaması ve koşulları belirlendi.

Bunu Yapan Yozgat’ta Fazla Mesai Ücreti Alacak! (4)

Bu yıl, Ramazan Bayramı dolayısıyla kamu sektöründe 9 günlük bir tatil uygulanacak. Ancak özellikle hizmet sektöründe çalışmalar devam edecek. Resmi tatil günlerinde çalışanlar için en önemli konulardan biri fazla çalışma ücreti, mesai hesaplaması ve fazla mesai ücretine hak kazanma koşulları.

Bunu Yapan Yozgat’ta Fazla Mesai Ücreti Alacak! (5)

Fazla çalışma, İş Kanunu'na göre haftalık normal çalışma süresinin 45 saati aşması durumunda ortaya çıkar. Ancak işyerlerinde haftalık çalışma süresi, belirtilen süreden daha az olabilir ve bu durumda haftalık 45 saate kadar olan çalışmalar "fazla sürelerle çalışma" olarak adlandırılır.

Bunu Yapan Yozgat’ta Fazla Mesai Ücreti Alacak! (2)-1

Mesai ücreti hesaplamasında özel durumlar bulunmaktadır. Örneğin, telafi çalışma ve denkleştirmeler sonucunda 45 saatin üzerine çıkılması durumunda ek ödeme yapılmazken, günlük 11 saati aşan çalışmalar, gece 7.5 saati aşan çalışmalar ve ara dinlenme süresinde çalışma gibi durumlarda ek ödeme yapılabilir.

Fazla çalışma karşılığında çalışanlara fazla çalışma ücreti ödenir. Bu ücret, çalışanın normal saatlik ücretinin yüzde elli fazlasıdır. Örneğin, saat ücreti 30 TL olan bir çalışan için fazla çalışma saat ücreti 45 TL olarak hesaplanmalıdır.

Bunu Yapan Yozgat’ta Fazla Mesai Ücreti Alacak! (1)-1

Hafta tatilinde çalışanlara mesai ücreti ödenir mi? Hafta tatili, çalışanlara en az 24 saatlik kesintisiz dinlenme hakkı verilen bir zaman dilimidir. Çalışılmayan hafta tatili günlerinde çalışanlara, o günün ücreti tam olarak ödenmelidir. Ancak hafta tatilinde çalışanlar için ayrıca çalışma karşılığı olan ücret de ödenmelidir. Hafta tatilinde çalışma, haftalık 45 saatlik çalışma süresini doldurmuşsa fazla çalışma olarak kabul edilir ve ücreti yüzde elli artırılarak ödenir.

Bunu Yapan Yozgat’ta Fazla Mesai Ücreti Alacak! (1)

Resmi tatil günlerinde çalışanlara mesai ücreti ödenir mi? Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmalar, çalışanın onayına bağlıdır, ancak iş sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadığı sürece. Çalışılmayan resmi tatil günlerinde o günün ücreti tam olarak ödenmelidir. Çalışma halinde ise ücret, normal ücretin yüzde yüz artırımlı olarak ödenir. Yargı kararlarına göre, resmi tatil günlerinde çalışanlara 1 saat dahi çalışmış olsa tam günlük ücret ödenmelidir. Yargıtay, ulusal bayram günlerinde yapılan çalışmaların ek ücretlerle ücrete dahil edilmesine sıcak bakmamaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi