Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim elemanları tarafından Divanlı Refika ve Mustafa Kıymazaslan İlk ve Ortaokuluna ziyaret gerçekleştirildi.

Öğretim Elemanlarından Okullara Ziyaret1

Yapılan ziyarete Temel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özgür Babayiğit, Doç. Dr. Zeynep Koyunlu Ünlü, Doç. Dr. Kevser Hava ve Arş. Gör. Dr. Gül Şebnem Altuner Çoban katıldı.

Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim elemanları, Okul Müdürü Süleyman Koçak ve okul müdür yardımcıları ile yapılabilecek iş birlikleri hakkında görüştü. Ziyarette, ilkokul öğrencilerine yapılabilecek eğitsel etkinlikler ve muhtelif sosyal faaliyetler üzerinde duruldu.

Öğretim Elemanlarından Okullara Ziyaret

Bozok Üniversitesi öğretim elemanlarının ilkokul öğretmenlerine ve öğrencilerine ne gibi desteklerde bulunabileceklerinin konuşulduğu ziyarette, gelecek eğitim ve öğretim yılı için yapılabilecekler planlandı.

KPSS ön lisans başvuruları başladı: Son gün 2 Temmuz! KPSS ön lisans başvuruları başladı: Son gün 2 Temmuz!

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü, Eğitim Fakülteleri ile MEB okulları arasındaki iş birliği ve eşgüdümün başarılı öğrenci ve nitelikli öğretmen adayı yetiştirmede büyük önem oynadığını belirterek; bu ziyareti gerçekleştiren Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim elemanlarına teşekkürlerini iletti.

Muhabir: Alpaslan Demir