Bakanlığın, önümüzdeki 4 yıla ilişkin hedeflerinin yer aldığı planda devamsızlık başlığı dikkat çekiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2028 Stratejik Planını kamuoyu ile paylaştı. Bakanlık, önümüzdeki dört yıl içinde gerçekleştirmeyi planladığı hedefleri içeren stratejik planında devamsızlık konusuna özel bir önem veriyor.

Bakanlık eğitimde devrime göz kırptı! Yeni kararlar gündemde.. (4)

Bakanlığın belirlediği stratejik hedeflere göre, eğitim sisteminin her kademesinde devamsızlık oranlarına odaklanılacak ve bu oranlar düşürülmeye çalışılacak.

Komşudan rekor katılım Komşudan rekor katılım

Özellikle öğrencilerin devamsızlık oranlarının azaltılması ve sınıfta tekrarı engellenmesi için çeşitli önlemler alınacak.

2024-2028 Stratejik Planı, 100 binden fazla paydaşın görüşünün alınmasıyla oluşturuldu.

Bakanlık eğitimde devrime göz kırptı! Yeni kararlar gündemde.. (2)

Planın temelini oluşturan 7 amaç ve 33 hedef, 2019-2023 döneminde tamamlanan faaliyetlerin değerlendirilmesi ve eğitimdeki zayıf noktaların belirlenmesiyle şekillendirildi.

Devamsızlık sorununa yönelik alınan tedbirler arasında, öğrencilerin 20 gün ve üzeri devamsızlık oranlarının azaltılması da bulunuyor.

 İlkokul düzeyinde yüzde 11.61 olan devamsızlık oranı hedeflenen yüzde 7'ye, ortaokul düzeyindeki yüzde 14.76 ise yüzde 10'a indirilecek.

Bakanlık eğitimde devrime göz kırptı! Yeni kararlar gündemde.. (1)

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2028 Stratejik Planı ile eğitim sistemini daha etkili ve verimli hale getirmeyi amaçlıyor.

Yapılan değerlendirmeler ve belirlenen hedefler doğrultusunda, önümüzdeki dönemde eğitim alanında önemli adımlar atılması planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi