ABİDE’nin Yozgat’ta 29 Nisan - 3 Mayıs arasında uygulanacağını dile getiren Altınkaynak yaptığı açıklamada, “Açılımı ‘Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi’ olan ABİDE, Genel Müdürlüğümüz tarafından iki yıllık dönemler hâlinde; 4, 8 ve 10. sınıf düzeylerinde eğitim gören öğrencilerin Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında kazanmış oldukları bilgi ve becerileri ulusal düzeyde değerlendiren bir araştırmadır” ifadelerini kullandı.

4 8 Ve 10’Uncu Sınıf Öğrencilerine Uygulanacak1

Yozgat’tan katıldılar Eskişehir’de eğitim gördüler Yozgat’tan katıldılar Eskişehir’de eğitim gördüler

ABİDE'NİN AMACI NEDİR?

Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) araştırması; 4, 8 ve 10. sınıf düzeylerinde eğitim gören öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri gündelik yaşamda kullanabilme durumlarını gerçek yaşam senaryoları aracılığıyla eleştirel düşünme, problem çözme, muhakeme etme, yorum yapma gibi üst düzey düşünme becerileri üzerinden ölçmektir. K12 Beceriler Çerçevesi Türkiye Bütüncül Modeli gözetildiğinde bilişsel becerilerin yanında öğrencilerin sosyal ve duygusal öğrenme becerileri de ABİDE araştırması kapsamında uygulanan öğrenci, öğretmen ve okul yöneticisi anketleriyle ölçülmektedir.

ABİDE HANGİ OKULLARDA UYGULANMAKTADIR?

ABİDE araştırması kapsamında geliştirilen başarı testleri ve anketleri, Türkiye’de 4, 8 ve 10. sınıf düzeylerinde eğitim gören öğrencilerin bulunduğu örgün eğitim kurumlarında nisan-mayıs ayları içerisinde uygulanmaktadır.

4 8 Ve 10’Uncu Sınıf Öğrencilerine Uygulanacak

ABİDE NE ZAMANDAN BERİ UYGULANMAKTADIR?

ABİDE izleme çalışması ilk olarak 2016 yılında 8. sınıf düzeyinde Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında yapılmıştır. 2018 yılında aynı alanlarda 4. ve 8. sınıflar düzeyinde yapılmıştır. Pandemi dolayısıyla 2020'de yapılması planlanan döngü 2022 yılına ertelenmiştir. ABİDE 2022 döngüsü, 4, 8 ve 10. sınıflar düzeyinde Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında yapılmıştır.

ABİDE'DE HANGİ SORU TÜRLERİ KULLANILMAKTADIR?

ABİDE'de; çoktan seçmeli, çoklu seçim ve açık uçlu soru türleri kullanılmaktadır.

ABİDE'YE KATILAN OKUL VE ŞUBELERİN SEÇİMİNDE HANGİ YÖNTEMLER KULLANILMAKTADIR?

ABİDE araştırmasına katılacak olan okul ve şubelerin seçim işlemi, Genel Müdürlüğümüz tarafından tabakalı seçkisiz örnekleme yöntemiyle yapılmaktadır.

ABİDE NASIL UYGULANMAKTADIR?

Başarı testleri, kâğıt-kalemle; anketler ise elektronik ortamda uygulanmaktadır.

ABİDE'DE ANKETLER KİMLERE UYGULANMAKTADIR?

Öğrenci anketi uygulamaya katılan öğrencilere; öğretmen anketi uygulamaya katılan şubenin branş öğretmenlerine ve okul anketi uygulamaya katılan okulun yöneticilerine uygulanmaktadır.

ABİDE ARAŞTIRMASININ SONUÇLARI NEREDE VE NASIL KULLANILACAKTIR?

ABİDE araştırmasından elde edilen sonuçlar ulusal bir rapor hâlinde düzenlenmektedir. Bu sonuçlar, eğitim ve öğretim programlarının geliştirilmesinde karşılaşılan eksiklerin giderilmesinde ve eğitim alanında yapılan araştırmalara kaynak.

Muhabir: Alpaslan Demir