Yozgat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde personel alımının başvuru şartları neler? Başvuru nitelikleri neler? Kimler başvuruda bulunabilecek? Başvurular nereden ve nasıl yapılacak? Tüm detaylar haberimizde…

Seddk Personel Alacak (2)

Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü sınıflarına misafir oldu Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü sınıflarına misafir oldu

Yozgat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, muhasebeci personel alımı için başvuru şartları ve nitelikler aşağıda belirtilmiştir:

Personel Alımı (3)

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

Başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş ve 40 yaşını aşmamış olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Epdk Personel Alımı Için Kılavuz Yayımlandı (3)

Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; kasten işlenen suçlardan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmamış olmak,

Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

Personel Alım (4)

BAŞVURU NİTELİKLERİ

4 yıllık yükseköğretim kurumlarının iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

ÖSYM tarafından yapılan 2022-2023 Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

İş tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Yukarıda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, ilgili pozisyona başvuruda bulunabilirler.

BAŞVURU YERİ NERESİDİR? BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, Yozgat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilan edilen başvuru süreci içerisinde belirtilen şekilde gerçekleştirilecektir. Başvuru süreci ve detayları ilgili vakfın resmi internet sitesi ve yayımladığı duyurular üzerinden takip edilebilir.

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Personel alımı için başvurular kılavuzda belirtilen internet adresi üzerinden alınacak.

Kılavuz: BURADA

Muhabir: Hakan Demirbaş